top of page
BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 04/2023

TÓM TẮT

 

Trong Q1/2023, sức tiêu thụ phân bón trong nước & cả xuất khẩu vẫn yếu, do đó cả sản lượng sản xuất và nhập khẩu trong quý vẫn giảm. Cụ thể, so với Q1/2022, sản xuất giảm 3.0% , nhập khẩu giảm 34%, xuất khẩu giảm 15.5% về lượng, và giảm gần 41% về giá trị.


Riêng trong tháng 03/2023, sản lượng xuất khẩu giảm 16.2% so với tháng trước, và chưa có tín hiệu cải thiện rõ ràng. Tuy nhiên, sản lượng sản xuất tăng khá so với tháng trước (tăng 16.4%). Nguyên nhân tăng một phần do số ngày làm việc nhiều hơn, nhưng cũng có thể 1 số DNSX lớn trong ngành đã nhận được các đơn hàng xuất khẩu và chuẩn bị hàng phục vụ vụ lúa hè thu tại thị trường nội địa.

 

Nhu cầu tiêu thụ nội địa có thể cải thiện hơn trong Q2 khi vào mùa gieo cấy lúa hè thu, và xuất khẩu cũng có thể cải thiện đối với 1 số DNXK lớn cá biệt. Tuy nhiên, triển vọng chung cả năm của ngành có thể vẫn kém lạc quan cả về giá bán và sản lượng tiêu thụ.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ PHÂN BÓN

 • Diễn biến giá phân URE/ DAP thế giới
 • Diễn biến giá phân nhập khẩu
 • Diễn biến giá bán các loại phân trong nước
 • Tương quan giá xuất khẩu bình quân và giá thế giới

 

C. TỔNG QUAN CUNG CẦU PHÂN BÓN VIỆT NAM Q1-2023

 

D. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

 • Tổng sản lượng sản xuất 2022-2023 (Theo quý/ tháng)
 • Sản lượng sản xuất NPK, Ure, DAP, Phân lân 2022 – 2023 (Theo quý/ tháng)

 

E. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

 • Tổng sản lượng nhập khẩu 2022 – 2023 (Theo quý/ tháng)
 • Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu Q1/2023
 • Sản lượng nhập khẩu từng loại phân 2022 – 2023 (Theo quý/ tháng)
 • Cơ cấu nguồn nhập khẩu Q1/2023
 • Tình hình 1 số thị trường nhập khẩu lớn 2022 – 2023 (Theo quý/ tháng)

 

F. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Tổng sản lượng xuất khẩu 2022 – 2023 (Theo quý/ tháng)
 • Tổng giá trị xuất khẩu 2022 – 2023 (Theo quý)
 • Diễn biến giá xuất khẩu bình quân theo tháng 
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu Q1/2023
 • Tình hình 1 số thị trường xuất khẩu lớn 2022 – 2023 (Theo quý/ tháng)

 

G. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU

BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 04/2023

39,00$Giá
 • Số trang:                   21 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/04/2023

bottom of page