top of page
BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN 2022 & TRIỂN VỌNG 2023

TÓM TẮT

 

Nhìn chung, năm 2022, ngành phân bón được hưởng lợi từ sự thiếu hụt nguồn cung phân bón toàn cầu, xuất khẩu tăng và giá leo thang trong trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, xuất khẩu chậm lại trong nửa cuối năm, nhu cầu trong nước cũng giảm mạnh trong bối cảnh giá phân bón tăng quá cao và kéo dài. 

 

Cụ thể, trong năm 2022, sản lượng sản xuất toàn ngành đạt 6.56 triệu tấn phân bón vô cơ (giảm 2.7% so với cùng kỳ năm trước) và 2.91 triệu tấn hữu cơ (tăng 13.9% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, do tình hình tiêu thụ nội địa và xuất khẩu chậm rõ từ tháng 04/2022, nên công suất hoạt động của các nhà máy phân bón cũng ở mức thấp (ngoại trừ phân Ure) trong giai đoạn tháng 04 – tháng 11.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH NỔI BẬT CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH PHÂN BÓN

 

C. DIỄN BIẾN GIÁ PHÂN BÓN

 • Diễn biến giá phân URE/ DAP thế giới
 • Diễn biến giá phân nhập khẩu
 • Diễn biến giá bán trong nước
 • Tương quan giá xuất khẩu bình quân và giá thế giới

 

D. TỔNG QUAN CUNG CẦU PHÂN BÓN VIỆT NAM

 

E. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

 • Tổng sản lượng sản xuất 2020 – 2022 
 • Sản lượng sản xuất NPK, Ure, DAP, Phân lân 2020 – 2022 

 

F. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

 • Tổng sản lượng nhập khẩu 2020 – 2022 
 • Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu 2022
 • Sản lượng nhập khẩu từng loại phân 2020 – 2022 
 • Cơ cấu nguồn nhập khẩu 2022 
 • Tình hình 1 số thị trường nhập khẩu lớn 2020 – 2022 

 

G. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU 

 • Tổng sản lượng xuất khẩu 2020 – 2022 
 • Tổng giá trị xuất khẩu 2020 – 2022 
 • Diễn biến giá xuất khẩu bình quân theo tháng 
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 2022
 • Tình hình 1 số thị trường xuất khẩu lớn 2020 – 2022 

 

H. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU

BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN 2022 & TRIỂN VỌNG 2023

49,00$Giá
 • Số trang:                   32 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/02/2023

bottom of page