top of page
BÁO CÁO NGÀNH ĐIỆN 2022 & TRIỂN VỌNG 2023

TÓM TẮT

 

Tính đến cuối 2022, tổng công suất lắp đặt nguồn điện của Việt Nam đạt 77.8 nghìn MW, tăng 1,180 MW so với năm 2021 và đứng đầu khu vực ASEAN về quy mô. Trong đó, tổng công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo (NLTT) chững lại sau 2 năm tăng nóng trước đó và đạt 20,165 MW, chiếm gần 26%.

 

Trong khi công suất lắp đặt tăng nhanh, nhưng nhu cầu điện giai đoạn từ 2020 đến nay tăng chậm hơn giai đoạn trước đó, nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh tăng chậm do bị ảnh hưởng COVID-19.

 

Theo kế hoạch của Bộ Công thương, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống 2023 dự kiến 284.5 tỷ kWh, tăng 6% so với năm ngoái. Giá điện CGM trong 2023 sẽ đi ngang so với 2022, với giả định không có biến động địa chính trị nào đáng kể tác động mạnh đến xu hướng giá khí. 

 

MỤC LỤC

 

A. CÔNG SUẤT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM 

 • Sự tăng trưởng công suất lắp đặt toàn hệ thống 2012 - 2022
 • Sự thay đổi cơ cấu nguồn điện giai đoạn 2018 – 2022
 • Cơ cấu công suất lắp đặt theo chủ sở hữu 2018 – 2022

 

B. SẢN LƯỢNG ĐIỆN HUY ĐỘNG 

 • Tăng trưởng sản lượng điện huy động giai đoạn 2015 – 2023F
 • Sự cải thiện tỷ lệ hao hụt điện 2010 - 2022
 • Sản lượng các loại điện được huy động trong 2022 (Theo quý)

 

C. CHI TIẾT TỪNG LOẠI NGUỒN ĐIỆN TRONG 2022 & DỰ BÁO 2023

 • Thủy điện
 • Nhiệt điện khí
 • Nhiệt điện than
 • Điện năng lượng tái tạo

 

D. NHỮNG ĐIỂM CHÍNH TRONG TỜ TRÌNH DỰ THẢO MỚI NHẤT VỀ QHĐ8

BÁO CÁO NGÀNH ĐIỆN 2022 & TRIỂN VỌNG 2023

49,00$Giá
 • Số trang:                   20 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/02/2023

bottom of page