top of page
Danh sách công ty/nhà máy tại các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

A. Tóm tắt

Tính đến cuối 2022, tỉnh Bắc Ninh có 16 KCN được TTCP phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch với tổng diện tích 6,397.68 ha. Trong số 16 KCN quy hoạch đã có 15 KCN được thành lập, trong đó 12 KCN đã đi vào hoạt động, và trong đó 5/12 KCN đã lấp đầy.

Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút 1,807 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 23 tỷ USD. Tỉnh Bắc Ninh đã thu hút hơn 37 quốc gia và vũng lãnh thổ đầu tư vào các KCN. Trong đó, Hàn Quốc là quốc gia có số dự án và vốn đầu tư lớn nhất với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 13.8 tỷ USD, kế tiếp là Nhật Bản và Đài Loan. 

Lĩnh vực đầu tư tập trung chủ yếu là Sản phẩm điện tử, Sản phẩm từ kim loại, chất dẻo,…Tuy nhiên, cơ cầu ngành nghề đang thay đổi theo hướng hình thành ngành công nghiệp mũi nhọn như điện tử, viễn thông và công nghiệp hỗ trợ. 

B. Gói dữ liệu bao gồm các thông tin sau:

1. Tổng quan kinh tế tỉnh

 • Dân số

 • Lao động & Việc làm
 • Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
 • GDP
 • Tổng vốn đầu tư phát triển
 • Chỉ số sản xuất công nghiệp
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ
 • Xuất nhập khẩu
 • FDI đăng ký

2. Danh sách các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 • Tên các khu công nghiệp
 • Số lượng công ty trong mỗi KCN
 • Số lượng nhân viên tại mỗi KCN
 • Tổng tài sản của các công ty/nhà máy tại mỗi KCN (tính đến năm 2022)
 • Tổng doanh thu của các công ty/nhà máy tại mỗi KCN (tính đến năm 2022)

3. Danh sách công ty/nhà máy theo quốc tịch

 • Quốc tịch (nếu có vốn FDI)
 • Số lượng công ty trong các KCN theo quốc gia
 • Số lượng nhân viên trong các KCN theo quốc gia
 • Tổng tài sản của các công ty/nhà máy theo mỗi quốc gia (tính đến năm 2022)
 • Tổng doanh thu của các công ty/nhà máy theo mỗi quốc gia (tính đến năm 2022)

4. Danh sách công ty/nhà máy tại các Khu/Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 • Mã số thuế
 • Tên công ty
 • Ngày bắt đầu hoạt động
 • Tên khu/cụm công nghiệp
 • Địa chỉ
 • Điện thoại & Email (nếu có)
 • Quốc tịch (nếu có vốn FDI)
 • Danh mục ngành
 • Số lượng nhân viên (tính đến năm 2022)
 • Tổng tài sản (tính đến năm 2022)
 • Tổng doanh thu (tính đến năm 2022)

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết.

Danh sách công ty/nhà máy tại các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

$599.00Giá
 • 1. Gói dữ liệu bao gồm:

  • Tổng quan kinh tế tỉnh
  • Danh sách các khu công nghiệp
  • Danh sách công ty/nhà máy theo quốc tịch
  • Danh sách các công ty/nhà máy trong các Khu/Cụm công nghiệp

  2. Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2022

  3. Định dạng tệp: Excel

  4. Vui lòng tham khảo file mẫu

bottom of page