top of page
BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 05/2023

TÓM TẮT

 

Lũy kế 4T/2023, tổng sản lượng sản xuất đạt 40 triệu tấn, vẫn giảm 4.8% so với năm trước. Riêng trong tháng 4 đạt 12.1 triệu tấn, tăng 3% so với tháng trước, sau khi đã tăng mạnh trong tháng 03/2023.

 

Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn ảm đạm; tiêu thụ nội địa chưa có dấu hiệu phục hồi chắc chắn. Tổng tiêu thụ toàn ngành đạt 29.56 triệu tấn trong 4T/2023, giảm 14.8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nội địa đạt 19.2 triệu tấn (giảm 7.7% so với cùng kỳ), xuất khẩu đạt 10.4 triệu tấn (giảm 25.5% so với cùng kỳ).

 

Dự kiến tiêu thụ nội địa có thể khởi sắc hơn trong những tháng tới, sau các nổ lực tháo gỡ khó khăn của Chính phủ đối với các dự án bất động sản. Từ cuối tháng 04 đến nay, nhiều dự án BĐS của các tập đoàn lớn trên cả nước đã được tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và bắt đầu tái khởi động.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG


B. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

 • Sản lượng sản xuất xi măng & clinker 4T (2019-2023)
 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa theo tháng 
 • Cơ cấu sản xuất theo loại Q1/2023
 • Sản lượng xi măng sản xuất theo nhóm doanh nghiệp Q1/2023 và theo tháng

 

C. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

 • Sản lượng xi măng tiêu thụ theo miền 4T/2023 và theo tháng
 • Sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa theo nhóm doanh nghiệp Q1/2023 và theo tháng
 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ nội địa của 1 số doanh nghiệp lớn Q1/2023

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU 

 • Sản lượng & giá trị xuất khẩu xi măng & clinker 4T (2019-2023)
 • Sản lượng xuất khẩu xi măng & clinker theo tháng 
 • Giá xuất khẩu bình quân theo tháng 
 • Diễn biến thị trường xuất khẩu xi măng & clinker

 

E. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 05/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   20 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/05/2023

bottom of page