top of page
BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 04/2023

TÓM TẮT

Nhìn chung tình hình tiêu thụ xi măng trong Q1/2023 vẫn ảm đạm (cả nội địa và xuất khẩu). Tiêu thụ chậm, kéo theo sản xuất của các nhà máy trong tháng 01 và tháng 02 cũng cầm chừng khoảng 75%-85% công suất, nhưng tồn kho toàn ngành vẫn tiếp tục tăng cao. Cụ thể, tổng tiêu thụ toàn ngành (cả tiêu thụ nội địa và xuất khẩu) giảm 10.5% so với quý trước và giảm 16.3% so với cùng kỳ năm trước.

 

Triển vọng Q2/2023, xuất khẩu xi măng khó tăng đột biến do thị trường lớn Trung Quốc vẫn giảm sâu so với cùng kỳ những năm trước, trong khi sự tăng trưởng của các thị trường khác vẫn không thể bù đắp. Nhu cầu nội địa cũng khó có thể tăng mạnh trở lại ngay trong Q2, mặc dù những tín hiệu tích trong tháng 03. Ngoài ra, triển vọng ngành trong Q2 còn đối mặt với 1 số thách thức mới như: vấn đề logistic và tình trạng thiếu cát nghiêm trọng tại miền Trung,...

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG


B. TỔNG QUAN TOÀN NGÀNH

 • Tương quan sản xuất và tiêu thụ toàn ngành
 • Sản lượng sản xuất xi măng & clinker (Theo quý/Tháng)
 • Sản lượng tiêu thụ xi măng trong nước (Theo quý/Tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu xi măng & clinker (Theo quý/Tháng)


C. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

 • Sản lượng sản xuất xi măng (Theo quý/Tháng)
 • Sản lượng sản xuất clinker (Theo quý/Tháng)
 • Sản lượng sản xuất theo nhóm doanh nghiệp (Theo quý/Tháng)


D. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

 • Sản lượng xi măng tiêu thụ trong nước theo miền (Theo quý/Tháng)
 • Sản lượng xi măng tiêu thụ trong nước theo nhóm doanh nghiệp (Theo quý/Tháng)


E. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Sản lượng xuất khẩu xi măng (Theo quý/Tháng)
 • Sản lượng xuất khẩu clinker (Theo quý/Tháng)
 • Diễn biến thị trường xuất khẩu xi măng & clinker (Theo quý/Tháng)


F. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG - SỐ THÁNG 04/2023

39,00$Giá
 • Số trang:                   20 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/04/2023

bottom of page