top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 06/2023

TÓM TẮT

 

Sản lượng xuất khẩu trong tháng 05 bắt đầu tăng trở lại do đang dần vào mùa cạo mủ (theo quy luật mùa vụ). Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, sản lượng xuất khẩu vẫn tăng khiêm tốn. Đóng góp vào sự tăng trưởng trong tháng là nhờ sự cải thiện rõ rệt của thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc.

 

Lũy kế 5T/2023, xuất khẩu vẫn giảm cả về lượng và giá trị. Trong đó, lượng xuất sang Trung Quốc tăng 10%, Hàn Quốc tăng 6.8%, Nga tăng 20.8% so với cùng kỳ. Về chủng loại, lượng xuất khẩu hầu hết các loại cao su vẫn giảm, ngoại trừ HS400280, SVR CV60, RSS1 và cao su tái sinh. 

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG 

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ CAO SU THẾ GIỚI

 

C. TỔNG QUAN NGÀNH

 • Tổng sản lượng xuất khẩu 5T (2019-2023)
 • Tổng sản lượng xuất khẩu theo tháng (T05/21 – T05/23)
 • Tổng sản lượng nhập khẩu 5T (2019-2023)
 • Tổng sản lượng nhập khẩu theo tháng (T05/21 – T05/23)
 • Giá xuất-nhập khẩu bình quân hàng tháng

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 5T/2023
 • Tình hình xuất khẩu cao su từng thị trường 5T (2019-2023)
 • Tình hình xuất khẩu cao su từng thị trường theo tháng 
 • Cơ cấu chủng loại xuất khẩu 4T/2023
 • Diễn biến giá cao su xuất khẩu
 • Tình hình xuất khẩu từng mặt hàng 4T (2019-2023)
 • Tình hình xuất khẩu từng mặt hàng theo tháng (T04/21 – T04/23)
 • Thị phần cao su Việt Nam tại Trung Quốc 4T/2023

 

E. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU 4T/2023

 

F. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

 • Tổng sản lượng & giá trị nhập khẩu 5T (2019 - 2023)
 • Cơ cấu thị trường nhập khẩu 5T/2023

[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 06/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   22 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/06/2023

bottom of page