top of page
BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 06/2022

TÓM TẮT 

 

Xuất khẩu thủy sản trong tháng 05 chững lại so với tháng 04. Nguồn cung cá tra và tôm nguyên liệu đang dần phục hồi. Giá xuất khẩu nhiều loại thủy sản nói chung tiếp tục duy trì ở mức cao. 


Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản đạt 4.7 tỷ USD, tăng 43.7% so với năm trước nhờ nhu cầu và giá xuất khẩu vẫn cao. Trong đó, xuất khẩu tất cả các mặt hàng đều duy trì mức tăng cao, đặc biệt là cá tra tăng 89.8%, tôm tăng 41.4%, cá ngừ tăng 58.6% so với năm trước. Đặc biệt ở các thị trường Mỹ, EU, Trung Quốc, và một số thị trường CPTPP.

 

MỤC LỤC 

 

A. NGUỒN CUNG THỦY SẢN TRONG NƯỚC

     Tổng sản lượng thủy sản theo tháng T05/2020 - T05/2022

     Chi tiết sản lượng nuôi trồng & khai thác từng loại thủy sản 5T/2022

 • Cá tra
 • Các loại cá khác
 • Tôm sú
 • Tôm chân trắng
 • Các loại tôm khác

   

      Giá trị nhập khẩu thủy sản vào Việt Nam theo tháng

      Các thị trường cung cấp thủy sản vào Việt Nam 5T/2022

 

B. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TOÀN NGÀNH THỦY SẢN

     Giá trị xuất khẩu thủy sản 5T/2018 - 5T/2022

     Giá trị xuất khẩu thủy sản theo tháng (T05/2021 - T05/2022)

     Giá trị xuất khẩu thủy sản theo từng loại thủy sản 5T/2022

 • Cá tra
 • Cá ngừ
 • Các loại cá khác
 • Tôm chân trắng
 • Tôm sú
 • Các loại tôm khác
 • Nhuyễn thể
 • Mực và bạch tuộc
 • Nhuyễn thể hai mảnh vỏ

     

     Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn 5T/2022

     Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản 5T/2022

     Diễn biến các thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam

 • Mỹ
 • Trung Quốc và Hong Kong
 • EU
 • Canada

 

C. CHI TIẾT MẶT HÀNG CÁ TRA

     Sản lượng thu hoạch cá tra 5T/2022 và theo tháng

     Diễn biến giá cá tra thịt trắng trong nước

     Diễn biến giá cá tra xuất khẩu bình quân T04/2020 - T04/2022

 

     Giá trị xuất khẩu cá tra 5T/2018 - 5T/2022

     Giá trị xuất khẩu cá tra theo tháng (T05/2021 - T05/2022)

     Giá trị xuất khẩu cá tra theo loại trong 5T/2022

     Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra 5T/2022

     Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn của cá tra Việt Nam

 • Trung Quốc và Hong Kong
 • Mỹ
 • EU
 • Brazil

 

D. CHI TIẾT MẶT HÀNG TÔM

     Sản lượng thu hoạch tôm 5T/2022 và theo tháng

     Sản lượng thu hoạch tôm chân trắng theo tháng (T05/2020 - T05/2022)

     Sản lượng thu hoạch tôm sú theo tháng (T04/2020 - T04/2022)

 

     Diễn biến giá tôm thẻ chân trắng tại Đà Nẵng

     Diễn biến giá tôm sú loại 30 con/kg tại Kiên Giang

     Diễn biến giá tôm xuất khẩu bình quân T04/2020 - T04/2022

     

     Giá trị xuất khẩu tôm 5T/2018 - 5T/2022

     Giá trị xuất khẩu tôm theo tháng (T05/2021 - T05/2022)

     Giá trị xuất khẩu tôm theo loại trong 5T/2022

     Giá trị xuất khẩu tôm chân trắng theo tháng (T05/2021 - T05/2022)

     Giá trị xuất khẩu tôm sú theo tháng (T05/2020 - T05/2022)
     Cơ cấu thị trường xuất khẩu tôm 5T/2022

     Diễn biến xuất khẩu tôm sang một số quốc gia 

 • Mỹ 
 • EU
 • Canada
 • Trung Quốc và Hong Kong 

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 06/2022

$29.00Giá
 • Số trang:                   20 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/06/2022

bottom of page