top of page
BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 05/2022

TÓM TẮT

 

Xuất khẩu thủy sản trong tháng 04 tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Nguồn cung cá tra và tôm nguyên liệu đang dần phục hồi. Giá xuất khẩu nhiều loại thủy sản nói chung tiếp tục duy trì ở mức cao. Cụ thể, tính chung 4T/2022, giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 3.65 tỷ USD, tăng 46.8% so với năm trước. Trong đó, hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực là tôm và cá tra đều có mức tăng trưởng cao tại nhiều thị trường.

 

Về thị trường, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản sang các thị trường chủ lực đều tăng cao: Mỹ tăng 75.0% so với năm trước, EU tăng 47.5% so với năm trước, và các thị trường thành viên CPTPP như Canada tăng 73.5%, Australia tăng 53.8% so với năm trước. Thậm chí, tình hình xuất khẩu sang Trung Quốc rất tích cực so với những lo ngại trước đó về những ảnh hưởng của dịch lên nhu cầu tiêu thụ và các thủ tục/quy trình nhập hàng của quốc gia này.

 

MỤC LỤC

 

A. NGUỒN CUNG THỦY SẢN TRONG NƯỚC

Tổng sản lượng thủy sản theo tháng (T04/2020 - T04/2022)

Chi tiết sản lượng nuôi trồng & khai thác từng loại thủy sản 4T/2022

 • Cá tra
 • Các loại cá khác
 • Tôm sú
 • Tôm chân trắng
 • Các loại tôm khác

Giá trị nhập khẩu thủy sản vào Việt Nam theo tháng

Các thị trường cung cấp thủy sản vào Việt Nam 4T/2022

 

B. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TOÀN NGÀNH THỦY SẢN

Giá trị xuất khẩu thủy sản 4T/2018 - 4T/2022

Giá trị xuất khẩu thủy sản theo tháng (T04/2021 - T04/2022)

Giá trị xuất khẩu thủy sản theo từng loại thủy sản 4T/2022

 • Cá tra
 • Cá ngừ
 • Các loại cá khác
 • Tôm chân trắng
 • Tôm sú
 • Các loại tôm khác
 • Nhuyễn thể
 • Mực và bạch tuộc
 • Nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn 4T/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản 4T/2022

Diễn biến các thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam

 • Mỹ
 • Trung Quốc
 • EU
 • Canada

 

C. CHI TIẾT MẶT HÀNG CÁ TRA

Sản lượng thu hoạch cá tra (4T/2021 - 4T/2022)

Diễn biến giá cá tra thịt trắng trong nước

Diễn biến giá cá tra xuất khẩu bình quân T03/2020 - T03/2022

Giá trị xuất khẩu cá tra 4T/2018 - 4T/2022

Giá trị xuất khẩu cá tra theo tháng (T04/2021 - T04/2022)

Giá trị xuất khẩu cá tra theo loại trong 4T/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra 4T/2022

Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn của cá tra Việt Nam

 • Trung Quốc và Hồng Kông
 • Mỹ
 • EU
 • Brazil

 

D. CHI TIẾT MẶT HÀNG TÔM

Sản lượng thu hoạch tôm 4T/2022 và theo tháng

Sản lượng thu hoạch tôm chân trắng theo tháng (T04/2020 - T04/2022)

Sản lượng thu hoạch tôm sú theo tháng (T04/2020 - T04/2022)

Diễn biến giá tôm thẻ chân trắng tại Đà Nẵng

Diễn biến giá tôm sú loại 30 con/kg tại Kiên Giang

Diễn biến giá tôm xuất khẩu bình quân T03/2020 - T03/2022

Giá trị xuất khẩu tôm 4T/2018 - 4T/2022

Giá trị xuất khẩu tôm theo tháng (T04/2021 - T04/2022)

Giá trị xuất khẩu tôm theo loại trong 4T/2022

Giá trị xuất khẩu tôm chân trắng theo tháng (T04/2020 - T04/2022)

Giá trị xuất khẩu tôm sú theo tháng (T04/2020 - T04/2022)

Cơ cấu thị trường xuất khẩu tôm 4T/2022

Diễn biến xuất khẩu tôm sang một số quốc gia

 • Mỹ
 • EU
 • Canada
 • Trung Quốc và Hong Kong

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 05/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                   20 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/05/2022

bottom of page