top of page
BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 04/2022

TÓM TẮT

 

Giá trị xuất khẩu thủy sản trong Q1/2022 đạt 2.52 tỷ USD, tăng 45.4% so với năm trước, nhờ nhu cầu từ các thị trường tích cực và giá xuất khẩu thuận lợi. Đáng chú ý, tháng 03/2022 là tháng ghi nhận giá trị xuất khẩu thủy sản đạt cao nhất từ trước đến nay vượt 1 tỷ USD và tăng 38.7% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu tôm Q1/2022 tăng 44.4% so với năm trước, xuất khẩu cá tra tăng 89.8% so với năm trước.


Xét về thị trường, hầu hết các thị trường lớn đều tăng mạnh, đáng chú ý là Mỹ tăng 70.8% so với năm trước, EU tăng 57.6% so với năm trước. Đặc biệt xuất khẩu sang Trung Quốc hồi phục mạnh tăng 104% so với năm trước, mặc dù nước này vẫn đang kiên trì theo đuổi mục tiêu “Zerô Côvid”, siết chặt quy trình nhập khẩu thực phẩm và phong tỏa nhiều tỉnh, thành phố.

 

MỤC LỤC

 

A. NGUỒN CUNG THỦY SẢN TRONG NƯỚC

Tổng sản lượng thủy sản Q1/2022

Chi tiết sản lượng từng loại thủy sản theo quý

 • Cá tra
 • Tôm sú
 • Tôm chân trắng

 

Giá trị nhập khẩu thủy sản vào Việt Nam Q1/2019 - Q1/2022

Các thị trường cung cấp thủy sản vào Việt Nam Q1/2022

 

B. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TOÀN NGÀNH THỦY SẢN

Giá trị xuất khẩu thủy sản theo quý Q1/2019 - Q1/2022

Giá trị xuất khẩu thủy sản theo tháng T03/2020 - T03/2022

Giá trị xuất khẩu từng loại thủy sản Q1/2022

 • Cá tra
 • Cá ngừ
 • Cá khác
 • Tôm sú
 • Tôm chân trắng
 • Tôm khác
 • Nguyễn thể
 • Mực và bạch tuộc
 • Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ

 

Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn Q1/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản Q1/2022

Diễn biến các thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam

 • Mỹ
 • Nhật Bản
 • EU
 • Trung Quốc

 

Giá trị xuất khẩu tôm sang Trung Quốc và Hong Kong theo tháng

Giá trị xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và Hong Kong theo tháng

Giá xuất khẩu bình quân của một số mặt hàng

 • Tôm
 • Cá tra
 • Cá ngừ
 • Cá đóng hộp
 • Cá đông lạnh
 • Cá khô
 • Bạch tuộc
 • Mực

 

D. CHI TIẾT MẶT HÀNG CÁ TRA

Sản lượng thu hoạch cá tra Q1/2019 - Q1/2022

Diễn biến giá cá tra thịt trắng trong nước

Diễn biến giá xuất khẩu bình quân T02/2020 - T02/2022

 

Giá trị xuất khẩu cá tra Q1/2019 - Q1/2022

Giá trị xuất khẩu cá tra theo tháng (T03/2020 - T03/2022)

Giá trị xuất khẩu cá tra theo loại trong Q1/2022

Giá trị xuất khẩu cá tra sang các QG EU và CPTPP Q1/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra Q1/2022

Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn của cá tra Việt Nam

 • Mỹ
 • Trung Quốc và Hồng Kông

 

E. CHI TIẾT MẶT HÀNG TÔM

Sản lượng thu hoạch tôm trong Q1/2022 và theo tháng

Sản lượng thu hoạch tôm chân trắng theo tháng

Sản lượng thu hoạch tôm sú theo tháng

 

Diễn biến giá tôm thẻ chân trắng tại Đà Nẵng

Diễn biến giá tôm sú loại 30 con/kg tại Kiên Giang

Diễn biến giá xuất khẩu bình quân T02/2020 - T02/2022

 

Giá trị xuất khẩu tôm Q1/2019 - Q1/2022

Giá trị xuất khẩu tôm theo tháng (T03/2020 - T03/2022)

Giá trị xuất khẩu tôm theo loại trong Q1/2022

Giá trị xuất khẩu tôm sang các QG EU và CPTPP Q1/2022
Cơ cấu thị trường xuất khẩu tôm Q1/2022

Diễn biến xuất khẩu tôm sang một số quốc gia

 • Mỹ
 • Trung QuốcHồng Kông

 

Cơ cấu loại tôm xuất khẩu

 • Diễn biến xuất khẩu của tôm chân trắng T07/2021 - T03/2022
 • Diễn biến xuất khẩu của tôm sú T07/2021 - T03/2022

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 04/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                   20 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/04/2022

bottom of page