top of page
BÁO CÁO NGÀNH THÉP - SỐ THÁNG 05/2022

TÓM TẮT

 

Trong tháng 04, sản xuất các loại thép tiếp tục tăng trưởng tích cực, đặc biệt là sản xuất sắt thép thô hồi phục khá tốt (tăng 12%) so với tháng 03/2022 và tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tổng sản lượng sản xuất các loại thép 4 tháng đầu năm đạt 15.1 triệu tấn, tăng nhẹ 1.9% so với 4T/2021.

 

Tiêu thụ nội địa các sản phẩm thép trong tháng giảm mạnh so với tháng trước và so với tháng 04/2021. Xuất khẩu trong tháng tiếp tục giảm 3.7% so với tháng 04/2021 mặc dù có tăng nhẹ so với tháng trước.

 

VỀ DIỄN BIẾN GIÁ THÉP:

Từ giữa tháng 04 đến nay, giá quặng sắt và các loại thép thế giới có xu hướng “hạ nhiệt” ở hầu hết các thị trường lớn (cả Trung Quốc, Mỹ và EU).

 

MỤC LỤC

 

A. NGUỒN CUNG THÉP THẾ GIỚI

 • Sản lượng sản xuất thép thô của Trung Quốc theo tháng
 • Sản lượng sản xuất thép thô của Ấn Độ theo tháng

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ THÉP THẾ GIỚI

 • Giá quặng sắt
 • Giá thép HRC tại Trung Quốc
 • Giá thép HRC tại Mỹ
 • Giá thép xây dựng thế giới
 • Giá FOB than cốc tại cảng ÚC

 

C. GIÁ BÁN THÉP TRONG NƯỚC

 • Giá bán thép Hòa Phát tại miền Bắc
 • Giá bán thép Hòa Phát tại miền Nam

 

D. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

Sản lượng sản xuất thép 4T/2018 - 4T/2022

Chi tiết sản lượng sản xuất từng nhóm thép trong 4T/2022

(Số liệu toàn ngành)

 • Sắt thép thô
 • Thép cán
 • Thép thanh, thép góc

 

Chi tiết sản lượng sản xuất từng mặt hàng thép trong 4T/2022

(Số liệu của các Doanh nghiệp thành viên VSA)

 • Thép xây dựng
 • HRC
 • Tôn mạ và SPM
 • Thép cuộn cán nguội
 • Ống thép

 

E. TÌNH HÌNH BÁN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN VSA

Tổng quan sản lượng bán hàng 4T/2019 – 4T/2022

Chi tiết sản lượng bán hàng từng mặt hàng thép trong 4T/2022

 • Thép xây dựng
 • HRC
 • Tôn mạ và SPM
 • Thép cuộn cán nguội
 • Ống thép

 

Sản lượng bán hàng nội địa theo tháng (T04/2021 – T04/2022)

Sản lượng xuất khẩu theo tháng (T04/2021 – T04/2022)

 

F. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU

Sản lượng xuất khẩu sắt thép của Việt Nam 4T/2018 – 4T/2022

Sản lượng xuất khẩu sắt thép của Việt Nam theo tháng

Giá trị xuất khẩu sắt thép 4T/2018 – 4T/2022

Giá trị xuất khẩu sắt thép theo tháng (T04/2021 – T04/2022)

Diễn biến giá xuất khẩu bình quân sắt thép 13 tháng gần nhất

Cơ cấu thị trường xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong 4T/2022

Sản lượng xuất khẩu thép sang một số quốc gia thuộc ASEAN và EU

Diễn biến xuất khẩu sang một số thị trường lớn theo tháng

 • Mỹ
 • Hàn Quốc
 • Australia
 • Trung Quốc

 

Sản lượng nhập khẩu thép vào Việt Nam 4T/2018 – 4T/2022

Sản lượng nhập khẩu sắt thép của Việt Nam theo tháng

Giá trị nhập khẩu sắt thép 4T/2018 – 4T/2022

Diễn biến giá nhập khẩu bình quân sắt thép 13 tháng gần nhất

Cơ cấu thị trường nhập khẩu sắt thép vào Việt Nam trong 4T/2022

Diễn biến nhập khẩu từ một số thị trường lớn theo tháng

 • Trung Quốc
 • Nhật Bản
 • Ấn Độ
 • ASEAN

BÁO CÁO NGÀNH THÉP - SỐ THÁNG 05/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                   24 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/05/2022

bottom of page