top of page
BÁO CÁO NGÀNH NGÂN HÀNG - SỐ THÁNG 06/2022

TÓM TẮT 

 

Nhìn chung KQKD Q1/2022 của các ngân hàng vẫn ghi nhận nhiều điểm tích cực. Tổng lãi sau thuế của 28 NHTM (không bao gồm Argibank và PVcombank) vẫn tăng 31% so với năm trước. Tuy nhiên, có sự phân hóa về lợi nhuận giữa các ngân hàng. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng thuộc nhóm quy mô trung bình và lớn tăng mạnh nhờ kết quả của nhiều mảng kinh doanh tăng trưởng tích cực và tỷ lệ CIR tiếp tục cải thiện. Trong khi tại các ngân hàng nhỏ, lãi hoạt động hầu hết đều thu hẹp so với quý trước và CIR có xu hướng tăng trở lại.

 

Xét về mức độ cải thiện tình hình kinh doanh chung so với các năm trước, thì MSB và STB là 2 ngân hàng có nhiều chuyển biến tích cực nhất trong 2021 và Q1/2022. Trong khi ở chiều ngược lại, OCB là ngân hàng có những chuyển biến kém tích cực trong quý.

 

MỤC LỤC

 

A. TỔNG QUAN KINH TẾ VĨ MÔ VÀ HỆ THỐNG TÍN DỤNG 

     Tổng quan các chỉ số theo quý

 • Tăng trưởng GDP 
 • Chỉ số giá tiêu dụng (CPI)
 • Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)
 • Thu hút vốn FDI 
 • Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 
 • Cán cân thương mại 
 • Tăng trưởng tổng mức bán lẻ HHDV
 • Tăng trưởng bán lẻ hàng hóa 

 

     Tổng quan hệ thống tín dụng

 • Tăng trưởng tín dụng theo quý
 • Diễn biến tỷ giá USD/VND
 • Diễn biến lãi suất liên ngân hàng
 • Cơ cấu dư nợ cho vay toàn hệ thống Q1/2022
 • Cơ cấu dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản

 

     Tổng quan thị trường trái phiếu

 • Diễn biến lợi suất trái phiếu chính phủ 
 • Quy mô phát hành trái phiếu toàn thị trường 5T/2022

 

     Tổng quan thị trường bảo hiểm

 • Tổng doanh thu phí bảo hiểm Q1/2018 - Q1/2022 
 • Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ Q1/2018 - Q1/2022  
 • Tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ Q1/2018 - Q1/2022  
 • Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ Q1/2022  

 

B. TỔNG QUAN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA 30 NHTM 

     Sơ bộ các chỉ tiêu kinh doanh 

     Cơ cấu nợ xấu của 30 NHTM

     Trái phiếu VAMC còn tồn động của một số ngân hàng

     Bảng đánh giá mức độ hiệu quả của các ngân hàng theo một số tiêu chí 

 

C. QUY MÔ VÀ THỊ PHẦN TÍN DỤNG VÀ HUY ĐỘNG           

     Quy mô và thị phần cho vay khách hàng 

     Quy mô và tiền gửi khách hàng

     Quy mô danh mục trái phiếu của 28 NHTM

 

D. CHI TIẾT HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

     Tổng lãi hoạt động theo quý 

     Cơ cấu lãi hoạt động trong Q1/2022

     Lợi nhuận sau thuế theo quý

     Tỷ lệ CIR trong Q1/2022

     Chi phí dự phòng RRTD đã trích theo quý

 

E. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ DỊCH VỤ

     Tăng trưởng tín dụng Q1/2022

     Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng

     Tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân

     Thu nhập lãi thuần theo quý

     Hệ số NIM theo quý

     Tỷ lệ CASA 

     Lãi thuần từ phí dịch vụ theo quý

 

F. CHẤT LƯỢNG NỢ VÀ CÁC TỶ LỆ AN TOÀN TRONG Q1/2022

     Chi tiết tỷ lệ NPL của từng ngân hàng 

     Chuyển động các nhóm nợ của từng ngân hàng

     Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của từng ngân hàng

     Tỷ lệ cho vay / Tài sản đảm bảo

     Tỷ lệ cho vay / Huy động

     Cơ cấu tín dụng và tiền gửi theo kỳ hạn

BÁO CÁO NGÀNH NGÂN HÀNG - SỐ THÁNG 06/2022

69,00$Giá
 • Số trang:                    40 trang

  Format:                       PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:      20/06/2022

bottom of page