top of page
BÁO CÁO NGÀNH NGÂN HÀNG - SỐ THÁNG 03/2021

TÓM TẮT

 

Trong năm 2020, NHNN đã hạ lãi suất điều hành 3 lần. Theo đó, lãi suất liên ngân hàng giảm xuống mức thấp kỷ lục của nhiều năm, và lãi suất tiền gửi và cho vay thương mại cũng trong xu hướng giảm liên tục và tiếp tục giảm trong Q4. Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm mạnh và duy trì ở mức thấp. Thị trường TPDN sôi động. Lượng lớn TPDN được phát hành, đặc biệt trong 3 quý đầu năm.


Trong quý 4, cuộc đua chuyển đổi số của các ngân hàng đã bước đầu đã cho thấy những hiệu quả khi giúp tăng mạnh tỷ lệ CASA, sẽ tạo tiền đề giúp ngân hàng cải thiện biên thu nhập lãi thuần (NIM).
 

MỤC LỤC

 

A. TỔNG QUAN NGÀNH

     Toàn hệ thống tín dụng

 • Diễn biến lãi suất liên ngân hàng
 • Diễn biến tỷ suất USD/VND
 • Cung tiền và tín dụng
 • Quy mô tín dụng so với GDP
 • Tăng trưởng tín dụng theo quý 

 

     Thị trường trái phiếu

 • Diễn biến lợi suất trái phiếu chính phủ 
 • Phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2020

 

B. SƠ BỘ KẾT QUẢ KINH DOANH TỪNG NGÂN HÀNG

     Quy mô và tăng trưởng lợi nhuận năm 2020

     Tăng trưởng tín dụng năm 2020

     Quy mô tín dụng năm 2020

     Tỷ lệ nợ xấu (nhóm 3 - 5)

     

C. CHI TIẾT

     Quy mô và cơ cấu tài sản

     Thị phần tín dụng và trái phiếu doanh nghiệp

     Chất lượng tín dụng

     Quy mô và cơ cấu lợi nhuận

     Các tỷ lệ an toàn 

 • Tỷ lệ cho vay/huy động
 • Cơ cấu tín dụng và tiền gửi theo kỳ hạn
 • Dự phòng đã trích/Tổng nợ xấu

 

     Kết quả từng mảng hoạt động

     Các chỉ số hiệu quả hoạt động

 • Tỷ lệ NIM
 • Tỷ lệ CASA
 • Tỷ lệ CIR
 • ROE
 • EPS
 • BVPS

 

D. CHI TIẾT KẾT QUẢ KINH DOANH MỘT SỐ NGÂN HÀNG

     Vietcombank

     Vietinbank

     BIDV

     OCB

BÁO CÁO NGÀNH NGÂN HÀNG - SỐ THÁNG 03/2021

$69.00Giá
 • Số trang:                    40 trang

  Format:                       PDF

  Chuỗi dữ liệu:           13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:      20/03/2021

bottom of page