top of page
BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY VÀ DA GIÀY - SỐ THÁNG 05/2022

TÓM TẮT

 

Sang tháng 04/2022, ngành Dệt may và Da Giày tiếp tục phục hồi cả về sản xuất và xuất khẩu. Trong đó, chỉ số sản xuất nhóm Trang phục may sẵn vẫn duy trì mức tăng trưởng cao 20.5% so với năm trước (mặc dù đà tăng chậm lại so với tháng trước), và nhóm da và sản phẩm từ da tăng tốc hơn 17.4% so với năm trước. Trong khi đó, đối với nhóm Dệt, riêng lượng sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp/ sợi nhân tạo liên tục giảm kể từ đầu năm so với cùng kỳ năm 2021. Đối với xuất khẩu, trong tháng 04, hầu hết các mặt hàng tăng trưởng 17-28% so với năm trước (ngoại trừ xơ sợi dệt).

 

Tính chung 4 tháng đầu năm, nhóm dệt may tăng 21.1% so với năm trước, da giày và túi xách tăng 13.5% so với năm trước. Xét về thị trường, xuất khẩu tăng tốt ở hầu hết thị trường lớn (ngoại trừ Trung Quốc).

 

MỤC LỤC

 

A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Sản lượng sản xuất từng mặt hàng 4T/2018 - 4T/2022 

 • Quần áo
 • Giày, dép da
 • Vải dệt từ sợi tự nhiên
 • Vải dệt từ sợi tổng hợp/ sợi nhân tạo

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp của các nhóm hàng T04/2021 - T04/2022

 • Dệt
 • May mặc
 • Da và các sản phẩm liên quan

 

B. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN NGÀNH

Giá trị xuất khẩu nhóm Dệt may 4T/2018 - 4T/2022

Giá trị xuất khẩu nhóm Giày dép & Túi xách 4T/2018 - 4T/2022

Giá trị xuất nhập khẩu 4T/2022

Cán cân thương mại 4T/2017 – 4T/2022

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu theo thị trường 4T/2021 

 

C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC

Giá trị xuất khẩu Hàng may mặc 4T/2018 – 4T/2022

Giá trị xuất khẩu Hàng may mặc T04/2021 – T04/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Hàng may mặc 4T/2022

Diễn biến xuất khẩu Hàng may mặc sang các thị trường chính theo tháng

(Mỹ, EU, Nhật Bản, Canada...)

Top doanh nghiệp xuất khẩu Hàng may mặc

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GIÀY DÉP

Giá trị xuất khẩu giày dép 4T/2018 – 4T/2022

Giá trị xuất khẩu giày dép T04/2021 – T04/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu giày dép 4T/2022

(Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản...)

Diễn biến xuất khẩu giày dép sang các thị trường chính theo tháng

Top doanh nghiệp xuất khẩu giày dép

 

E. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TÚI XÁCH, VÍ, MŨ

Giá trị xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ 4T/2018 – 4T/2022

Giá trị xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ T04/2021 – T04/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ 4T/2022      

(Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Canada...)

Diễn biến xuất khẩu Túi xách, Ví, Mũ sang các thị trường chính theo tháng

 

F. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU XƠ, SỢI, DỆT

Sản lượng & Giá trị xuất khẩu Xơ, sợi, dệt 4T/2018 – 4T/2022

Sản lượng xuất khẩu Xơ, sợi T04/2021 – T04/2022

Diễn biến giá Sợi xuất khẩu T04/2020 - T04/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Xơ, sợi, dệt 4T/2022 

(Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, Mỹ...)

Diễn biến xuất khẩu Xơ, sợi sang các thị trường chính theo tháng

 

G. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU VẢI MÀNH, VẢI KỸ THUẬT

Giá trị xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật 4T/2018 – 4T/2022

Giá trị xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật T04/2021 – T04/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Vải mành, Vải kỹ thuật 4T/2022

(Mỹ, Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản...)

Diễn biến xuất khẩu sang các thị trường chính theo tháng

 

H. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NGUYÊN PHỤ LIỆU (NPL)

Giá trị xuất khẩu NPL 4T/2018 – 4T/2022

Giá trị xuất khẩu NPL T04/2021 – T04/2022

Cơ cấu thị trường xuất khẩu NPL 4T/2022

(ASEAN, Trung Quốc, EU, Mỹ...)

Diễn biến xuất khẩu NPL sang các thị trường chính theo tháng

 

I. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU VẢI

Giá trị nhập khẩu Vải 4T/2018 – 4T/2022

Giá trị nhập khẩu Vải T04/2021 – T04/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu vải 4T/2022

(Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản...)

Diễn biến nhập khẩu Vải từ các thị trường chính theo tháng

 

J. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU BÔNG

Sản lượng & Giá trị nhập khẩu Bông 4T/2018 – 4T/2022

Diễn biến giá Bông thế giới T04/2019 – T04/2022

Diễn biến giá Bông nhập khẩu T04/2020 - T04/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu Bông vào Việt Nam 4T/2022

(Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Australia, Bờ Biển Ngà)

Diễn biến nhập khẩu Bông từ 1 số thị trường chính theo tháng

 

K. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU XƠ, SỢI

Sản lượng & Giá trị nhập khẩu Xơ, sợi 4T/2018 – 4T/2022

Sản lượng nhập khẩu Xơ, sợi T04/2021 – T04/2022

Diễn biến giá Sợi nhập khẩu T04/2020 - T04/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu Sợi vào Việt Nam 4T/2022

(Trung Quốc, Đài Loan, ASEAN, Ấn Độ...)

Diễn biến nhập khẩu Sợi từ 1 số thị trường chính theo tháng

 

L. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU NPL

Giá trị nhập khẩu NPL 4T/2018 – 4T/2022

Giá trị nhập khẩu NPL T04/2021 – T04/2022

Cơ cấu thị trường nhập khẩu NPL trong  4T/2022

(Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ...)

Diễn biến nhập khẩu NPL từ 1 số thị trường chính theo tháng

 

BÁO CÁO NGÀNH DỆT MAY VÀ DA GIÀY - SỐ THÁNG 05/2022

29,00$Giá
 • Số trang:                   28 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/05/2022

bottom of page