top of page
BÁO CÁO NGÀNH ĐIỆN - SỐ THÁNG 10/2022

TÓM TẮT

 

Trong Q3/2022, tổng sản lượng huy động toàn hệ thống đạt 70.95 tỷ kWh, gần như đi ngang so với quý trước nhưng tăng 10.8% so với năm trước, do cùng kỳ năm trước nhu cầu điện cả nước giảm trong thời gian giãn cách xã hội. Trong đó, thủy điện tiếp tục tăng mạnh trong Q3, và tích cực nhất toàn hệ thống nhờ lượng mưa dồi dào (tăng 30.9% so với năm trước và tiếp tục cao hơn kế hoạch 6%). 

 

Sản lượng nhiệt điện than được huy động trong Q3 tiếp tục giảm 11%-15% so với Q2 và so với cùng kỳ 2021. Điện khí, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm so với Q2 khoảng 13.6% và thấp hơn kế hoạch. Điện NLTT sau khoảng thời gian tăng nóng ngoài quy hoạch trong 2 năm trước, sản lượng điện huy động từ nguồn NLTT bắt đầu chững lại, và gần như theo sát kế hoạch đầu năm của Bộ Công thương, chỉ tăng 5.9% so với năm ngoái trong Q3.

 

MỤC LỤC

 

A. TỔNG QUAN TOÀN HỆ THỐNG ĐIỆN 

     Sản lượng điện huy động theo quý Q1/2021 - Q4/2022F

     Kế hoạch nguồn điện huy động theo miền Q4-2022F

     Cơ cấu huy động điện theo nguồn điện 3Q/2022

 • Thủy điện
 • Nhiệt điện than
 • Nhiệt điện khí 
 • Điện năng lượng tái tạo
 • Nhập khẩu và nguồn khác 

 

   Cơ cấu nguồn điện theo chủ sở hữu 3Q/2022   

 • PV Power
 • EVN
 • Genco3
 • Genco2
 • Genco1
 • Nguồn khác

 

B. CHI TIẾT THỦY ĐIỆN 

     Sản lượng thủy điện theo quý Q1/2021 – Q4/2022F

     Sản lượng thủy điện theo tháng

     Dự báo lượng mưa và thủy văn T11/2022 – T06/2023

 

C. CHI TIẾT NHIỆT ĐIỆN THAN 

     Sản lượng nhiệt điện than theo quý Q1/2021 – Q4/2022F

     Sản lượng nhiệt điện than theo tháng 

     Giá bán điện bình quân 9T/2022 của một số NMNĐ than

     Diễn biến giá than nhập khẩu bình quân của Việt Nam

 

D. CHI TIẾT NHIỆT ĐIỆN KHÍ

     Sản lượng nhiệt điện khí theo quý Q1/2021 – Q4/2022F

     Sản lượng nhiệt điện khí theo tháng 

     Diễn biến giá khí tự nhiên thế giới

     Diễn biến giá khí đầu vào của NMNĐ khí Nhơn Trạch 2 và Phú Mỹ 1,2&4

    Giá bán điện bình quân của một số NMNĐ khí 9T/2022

 

E. CHI TIẾT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

     Sản lượng điện NLTT theo quý Q1/2021 – Q4/2022F

     Sản lượng điện NLTT theo tháng

     Một số tiêu điểm nổi bật liên quan đến lĩnh vực điện NLTT

     Cập nhật hiện trạng công suất hệ thống điện NLTT

     Bản đồ phân bố các dự án điện gió và điện mặt trời

 

F. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN 

    Đơn vị phát điện PV POWER 

    Đơn vị phát điện GENCO 3

BÁO CÁO NGÀNH ĐIỆN - SỐ THÁNG 10/2022

49,00$Giá
 • Số trang:                   18 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/10/2022

bottom of page