top of page
BÁO CÁO NGÀNH ĐIỆN - SỐ THÁNG 05/2022

TÓM TẮT

 

Trong Q1/2022, tổng sản lượng huy động toàn hệ thống đạt 63 tỷ kWh, tăng 6% so với Q1/2021. Trong đó, thủy điện thuận lợi nhờ thủy văn và giá phát điện trên thị trường điện cạnh tranh tăng cao. Cụ thể, sản lượng thủy điện tăng mạnh hơn các dự báo trước đó (tăng 18.9% so với năm trước). 

 

Nhiệt điện khí chỉ tăng 1.6% so với năm trước, sau khi bị cắt giảm huy động khá nhiều trong năm 2021. Ngoài ra, điện năng lượng tái tạo (NLTT) tăng 28.5% so với năm trước, nhiệt điện than  giảm 4.6% so với năm trước do nguồn cung than trong nước bị “hạn chế”.

 

MỤC LỤC

 

A. TỔNG QUAN TOÀN HỆ THỐNG ĐIỆN 

     Cơ cấu huy động điện theo nguồn điện Q1/2022

 • Thủy điện
 • Nhiệt điện than
 • Nhiệt điện khí 
 • Điện năng lượng tái tạo
 • Nhập khẩu và nguồn khác 

 

     Cơ cấu sản lượng điện theo chủ sở hữu Q1/2022

 • PV Power
 • EVN
 • Genco3
 • Genco2
 • Genco1
 • Nguồn khác

 

B. CHI TIẾT THỦY ĐIỆN 

     Sản lượng thủy điện theo quý 

     Kế hoạch huy động thủy điện theo miền Q1-Q4/2022

     Dự báo lượng mưa T06 - T11/2022 so với trung bình nhiều năm

    Giá bán điện bình quân Q1/2022 của một số nhà máy thủy điện

 • PGV
 • GE2
 • VSH
 • SBH
 • TMP
 • HNA
 • SHP
 • PIC
 • DRL
 • TĐ Đrakđrinh
 • TĐ Buôn Kuốp

 

C. CHI TIẾT NHIỆT ĐIỆN THAN 

     Sản lượng nhiệt điện than theo quý

     Sản lượng nhiệt điện than theo tháng và kế hoạch Q2/2022

     Kế hoạch huy động nhiệt điện than theo miền Q1-Q4/2022

     Diễn biến giá than thế giới

     Diễn biến giá than nhập khẩu bình quân của Việt Nam

 

D. CHI TIẾT NHIỆT ĐIỆN KHÍ

     Sản lượng nhiệt điện khí theo quý

     Sản lượng nhiệt điện khí theo tháng và kế hoạch Q2/2022

     Kế hoạch huy động tại một số nhà máy nhiệt điện khí

     Diễn biến giá khí tự nhiên và giá khí đầu vào của NMNĐ Nhơn Trạch 2

     Giá bán điện bình quân của một số nhà máy nhiệt điện khí Q1/2022

 

E. CHI TIẾT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

     Sản lượng điện NLTT theo quý

     Kế hoạch huy động điện NLTT theo miền Q1-Q4/2022

     Một số dự án điện NLTT lớn khánh thành trong 5 tháng đầu năm 2022

 

F. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN 

    Đơn vị phát điện PV POWER 

    Đơn vị phát điện GENCO 3

    Thủy điện Đa Nhim 

    Thủy điện Vĩnh Sơn

    Thủy điện Sông Ba Hạ

......

BÁO CÁO NGÀNH ĐIỆN - SỐ THÁNG 05/2022

49,00$Giá
 • Số trang:                   16 trang

  Format:                      PDF

  Chuỗi dữ liệu:          13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:     20/05/2022

bottom of page