top of page
BÁO CÁO NGÀNH NÔNG SẢN - SỐ THÁNG 05/2023

TÓM TẮT

 

Tháng 04/2023, gạo tiếp tục là một trong số ít các mặt hàng “sáng nhất” của xuất khẩu Việt Nam. Sản lượng xuất khẩu tiếp tục lập mức kỷ lục mới trong tháng. Giá gạo Việt Nam trên thị trường xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, và cao hơn giá gạo Ấn Độ. Lũy kế 4T/2023, xuất khẩu gạo tăng 40.7%  về lượng và tăng 51.6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Giá gạo xuất khẩu trong 4T/2023 đạt bình quân 527 USD/tấn, cũng tăng 7.8% so với cùng kỳ năm 2022.

 

Tình hình xuất khẩu điều trong tháng 04/2023 tiếp tục phục hồi (cả về sản lượng và giá bán), tuy nhiên mức tăng chững lại. Dù tình hình xuất khẩu đang cho thấy tín hiệu tích cực, nhưng thực tế theo các DN chế biến xuất khẩu điều đang đối mặt với kinh doanh thua lỗ. 

 

Xuất khẩu tiêu trong 4T/2023 tăng 32.1% về lượng nhưng giảm 12.4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 04, tình hình xuất khẩu tiêu của VN chững lại, lượng xuất khẩu tiêu giảm 26.0% so với tháng 03, dù vẫn tăng 7.9% so với năm trước do nhu cầu tiêu thụ thấp. Trong khi đó, giá xuất khẩu bình quân trong tháng 04 có cải thiện hơn so với 2 tháng trước đó, nhưng vẫn giảm mạnh 33.3% so với đỉnh hồi tháng 03/2022.

 

MỤC LỤC

 

A. NGÀNH GẠO VIỆT NAM TRONG 4T/2023

Diễn biến giá gạo thế giới

Diễn biến giá gạo trong nước

Tình hình xuất khẩu

 • Tình hình xuất khẩu 4T/2022 – 4T/2023
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 4T/2023
 • Diễn biến từng thị trường xuất khẩu 4T/2022 – 4T/2023

 

Top doanh nghiệp xuất khẩu gạo & doanh số

Phụ lục

 

B. NGÀNH ĐIỀU VIỆT NAM TRONG 4T/2023

Tình hình xuất khẩu

 • Tình hình xuất khẩu 4T/2022 – 4T/2023 và theo tháng
 • Chủng loại xuất khẩu Điều Q1/2023
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 4T/2023
 • Diễn biến từng thị trường XK 4T/2022 – 4T/2023 & theo tháng

 

Tình hình nhập khẩu

 • Tình hình nhập khẩu 4T/2022 – 4T/2023 và theo tháng
 • Cơ cấu thị trường nhập khẩu 4T/2023
 • Diễn biến từng thị trường NK 4T/2022 – 4T/2023 & theo tháng

 

Phụ lục


C. NGÀNH TIÊU VIỆT NAM TRONG 4T/2023

Diễn biến giá tiêu trong nước & thế giới

 • Giá tiêu đen nội địa
 • Giá tiêu xuất khẩu (FOB) của VN
 • Giá tiêu đen xuất khẩu (FOB) của VN so với một số quốc gia khác
 • Giá tiêu trắng xuất khẩu (FOB) của VN so với một số quốc gia khác

 

Tình hình xuất khẩu

 • Tình hình xuất khẩu 4T/2022 – 4T/2023 và theo tháng
 • Chủng loại xuất khẩu Tiêu 4T/2023
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 4T/2023
 • Diễn biến từng thị trường XK 4T/2022 – 4T/2023 & theo tháng

 

Phụ lục

BÁO CÁO NGÀNH NÔNG SẢN - SỐ THÁNG 05/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   34 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/05/2023

bottom of page