top of page
Đăng ký vốn FDI vào 63 tỉnh thành Việt Nam

 

ĐỊNH NGHĨA

 

Đầu tư trực tiếp nước ngoàitại địa phương là tổng số tiền và hiện vật hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào địa phương đó và đầu tư vào các dự án đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dưới hình thức tiền, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu. nguyên liệu, nhiên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm; giá trị của quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản hợp pháp khác.

 

Dữ liệu được lấy từ Các Văn phòng Thống kê cấp tỉnh trên toàn quốc.

Đăng ký vốn FDI vào 63 tỉnh thành Việt Nam

SKU: Data008A
109,00$Giá
 •           _cc781905-5cde-3194bad _ccc781905 3158bad-bbc781905 3158d57 -bb3b-136bad5cf58d_Data of 63 tỉnh thành in Việt Nam:

  • Vốn FDI lũy kế
  • Số hồ sơ FDI lũy kế
  • Vốn FDI được cấp phép trong năm
  • Số dự án FDI trong năm

  2.  Khung thời gian:   2005 - 2021

  3.  Định dạng tệp:   Excel

  4.Vui lòng tham khảo FILE MẪU

bottom of page