top of page

Tổng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ tháng 1 đến tháng 11 đã thu hẹp khoảng cách

Tổng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ tháng 1 đến tháng 11 đã thu hẹp khoảng cách với hiệu suất cùng kỳ xuống dưới 5%, thay vì mức giảm hai con số như trong các tháng trước.


Nguồn: VnExpress


Theo Cục Đầu tư nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam tính tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khoảng 25,1 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm, tương đương 95% tổng số của năm trước.


Trong đó, 11,5 tỷ USD được rót vào 1.812 dự án mới được cấp phép, tăng 14,9% về số lượng dự án năm ngoái nhưng giảm mạnh 18% về giá trị.


9,54 tỷ đô la khác đã được bổ sung vào 994 dự án hiện đang được triển khai, tăng 23,3% về giá trị và 13,3% về số lượng. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng rót gần 4,08 tỷ USD vào khoảng 3.298 giao dịch mua cổ phần, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ năm ngoái.


Giải ngân vốn FDI tăng tốt 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 19,68 tỷ USD.


Trong số 19 lĩnh vực nhận vốn trong 11 tháng đầu năm, chế biến và chế tạo dẫn đầu với gần 15 tỷ USD, chiếm 59,5% tổng vốn FDI. Tiếp theo là bất động sản (4,19 tỷ USD), sản xuất và phân phối điện (2,26 tỷ USD), khoa học công nghệ và hoạt động chuyên nghiệp (1,03 tỷ USD).


Singapore dẫn đầu trong số 107 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam trong giai đoạn này, với tổng vốn khoảng 5,78 tỷ USD, tiếp theo là Nhật Bản (4,6 tỷ USD) và Hàn Quốc (4,1 tỷ USD).


Thành phố Hồ Chí Minh thu hút lượng vốn FDI cao nhất với gần 3,54 tỷ USD, tiếp theo là Bình Dương với 3,03 tỷ USD và Quảng Ninh với 2,19 tỷ USD.


Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIE) tiếp tục tăng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 255,1 tỷ USD, kể cả dầu thô, chiếm hơn 74% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước.


Kim ngạch nhập khẩu của họ ước đạt 217,5 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 65,2% tổng kim ngạch.


Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 37,6 tỷ USD (kể cả dầu thô) trong 11 tháng đầu năm, trong khi các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 28,5 tỷ USD.


Hơn 36.100 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực được tích lũy trên cả nước với tổng vốn đăng ký hơn 437 tỷ USD. Giải ngân của họ là khoảng 271,3 tỷ USD, tương đương 62% vốn đăng ký hợp lệ.


Nguồn: VIR

Comentários


bottom of page