top of page

Phú Yên thu hút nhiều dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế

Khu kinh tế (KKT) Nam Phú Yên đã thu hút được 53 dự án đầu tư với diện tích đất đăng ký 293,12 ha, vốn đầu tư đăng ký là 4.517,78 tỷ đồng và 21,749 triệu USD.


UBND tỉnh Phú Yên cho biết, Khu kinh tế (KKT) Nam Phú Yên đã thu hút được 53 dự án đầu tư. Trong đó, dự án nằm ngoài các khu công nghiệp (KCN) có 22 dự án với diện tích đất đăng ký 169,65 ha, vốn đầu tư đăng ký là 2.164,64 tỷ đồng và 0,75 triệu USD (gồm 08 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và 14 dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư).


Tại KCN Hòa Hiệp 1 có 29 dự án (gồm: 23 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và 6 dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư) với diện tích đất đăng ký 50,28 ha/61,58 ha (đạt 81,65%), diện tích đất đã cho thuê lại 49,22 ha/61,58 ha (đạt 79,92%), tổng vốn đầu tư đăng ký 1.867,14 tỷ đồng và 16,1 triệu USD.


Tại KCN Hòa Hiệp 2 có 2 dự án (gồm: 1 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và 1 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh một phần và tiếp tục triển khai phần còn lại) với diện tích đất đăng ký 73,18 ha/73,18 ha (đạt 100%), diện tích đất đã cho thuê lại 67,61 ha/73,18 ha (đạt 92,39%), tổng vốn đầu tư đăng ký 486 tỷ đồng và 4,9 triệu USD.


Đối với các KCN nằm ngoài KKT, tại KCN An Phú có 40 dự án đầu tư (gồm: 33 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và 7 dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư) với diện tích đất đăng ký 44,39 ha/48,18 ha (đạt 92,13%), diện tích đất đã cho thuê lại 44,39 ha/48,18 ha (đạt 92,13%), tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.120,81 tỷ đồng và 11,26 triệu USD.


Khu kinh tế Nam Phú Yên (Nguồn: VnEconomy)


Tại KCN Đông Bắc Sông Cầu - KV1: 22 dự án đầu tư (gồm: 20 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và 2 dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư) với diện tích đất đăng ký 64,59 ha/77,58 ha (đạt 83,26%), diện tích đất đã cho thuê lại 64,59 ha/77,58 ha (đạt 83,26%), tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.648,68 tỷ đồng và 2,77 triệu USD.


Tại KCN Đông Bắc Sông Cầu - KV2 có 2 dự án, trong đó có 1 dự án đã hoàn thành và đi vào sản xuất kinh doanh. Riêng Dự án Cụm nhà máy thực phẩm sạch Phú Yên (Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Phú Yên làm chủ đầu tư) tại KCN Đông Bắc Sông Cầu - KV2, có quy mô diện tích 36,135ha.


UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương chuyển địa điểm thực hiện Dự án Cụm nhà máy thực phẩm sạch Phú Yên từ KCN Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 2 sang địa điểm mới (tại khu vực phía Tây Quốc lộ 1 thuộc xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu).


UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên làm việc với nhà đầu tư (Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Phú Yên) để xác định, thống nhất phương án thực hiện thủ tục đầu tư (chấm dứt hoạt động dự án (cũ) và lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án (mới) hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án) để triển khai thực hiện; đồng thời hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án phù hợp theo quy định; trên cơ sở đó chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan xem xét tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định.


(Báo Đầu tư)Bình luận


bottom of page