top of page
Danh sách công ty/nhà máy tại các KCN tỉnh Bắc Ninh

Gói data bao gồm các thông tin sau:

 

1.Danh sách khu, cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

+ Tên khu/ cụm công nghiệp

+ Số lượng nhân viên trong mỗi IP/cụm

+ Tổng tài sản của các công ty/nhà máy đặt tại từng KCN/cụm (tính đến 2021)

+ Doanh thu năm 2021 từ các công ty/nhà máy đặt tại từng KCN/cụm

 

2. Danh sách công ty/nhà máy trong Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

+ Tên công ty

+ Mã số thuế

+ Ngày thành lập

+ Địa chỉ

+ Người đại diện theo pháp luật

+ ĐT & Email (nếu có)

+ Danh mục ngành

+ Quốc tịch (nếu FDI)

+ Số lượng nhân viên (tính đến năm 2021)

+ Tổng tài sản (tính đến năm 2021)

+ Tổng doanh thu (2021)

 

Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết.

Danh sách công ty/nhà máy tại các KCN tỉnh Bắc Ninh

499,00$Giá
 • + Danh sách các KCN tỉnh Bắc Ninh

  + Danh sách công ty/nhà máy tại các KCN Bắc Ninh

  2. Dữ liệu cập nhật đến 31/07/2022

  3. Định dạng tệp: Excel

  4. Vui lòng tham khảo FILE MẪU

   

bottom of page