top of page

Kỳ vọng về dự thảo mới nhất của Quy hoạch phát triển điện VIII

Các bên liên quan kỳ vọng dự thảo mới nhất của Quy hoạch phát triển điện VIII (QHĐ 8) sẽ sớm được thông qua, tạo tiền đề để khởi động các dự án đầu tư mới trong lĩnh vực điện.


Theo dự thảo mới nhất của Bộ Công Thương đã được đệ trình lên chính phủ vào ngày 11 tháng 11, hiện có 12 dự án nhiệt điện than với tổng công suất đạt 13.792MW đã được bàn giao cho các nhà đầu tư.


Các dự án này đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc đang trong quá trình xây dựng và được chia thành hai nhóm.


Nguồn: Free Pics


Nhóm 1 gồm bảy dự án đang xây dựng với tổng công suất đạt 6.992MW. Trong số bảy dự án này, bốn dự án đã hoàn thành việc thu xếp vốn; một đang đàm phán với nhà thầu đầy đủ để thực hiện thêm, và hai có kế hoạch vay từ các nguồn trong nước.


Nhóm 2 gồm 5 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư với tổng công suất lên tới 6.800MW. Các dự án này được báo cáo là gặp khó khăn cả về thu xếp vốn và thực hiện.


Năm dự án này là Công Thanh (600MW), Quảng Trị (1.200MW), Sông Hậu II (2.000MW), Nam Định I (1.200MW) và Vĩnh Tân III (1.800MW).


Trong đó, Công Thanh đáp ứng đủ điều kiện để đưa ra khỏi danh mục dự án nhiệt điện than để chuyển sang sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) làm nhiên liệu.


Mặc dù các vấn đề còn tồn tại với 4 dự án còn lại, Bộ Công Thương đã đề nghị Thủ tướng duy trì các dự án này trong Kế hoạch phát triển đô thị 8, nhưng đưa ra các biện pháp bổ sung để chuẩn bị cho mọi trường hợp dự phòng không thể thành hiện thực.


Theo đó, các nguồn điện thay thế, đặc biệt là điện gió và điện sinh khối, đã được đề xuất trong QHĐ 8.


Dự thảo mới nhất cũng đã khuyến nghị cho phép tiếp tục triển khai các dự án điện mặt trời và phê duyệt sơ đồ biểu giá cấp nguồn mới.


Tuy nhiên, các dự án này sẽ được thực hiện phù hợp với hạ tầng mạng lưới điện khu vực và đáp ứng khả năng hấp thụ của lưới điện quốc gia do Bộ Công Thương sẽ ủy thác cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kiểm tra từng dự án.


Theo dự thảo mới nhất của PDP 8, giá điện bình quân (tính theo đơn giá đô la Mỹ năm 2020) sẽ tăng dần từ 7,9 US cent / kWh vào năm 2020 lên khoảng 8,1-9 US cent vào năm 2030 và trung bình là 10,2 -10,5 US cent vào năm 2050, được coi là thấp hơn so với một số nước trong khu vực như Indonesia và Thái Lan, theo Bộ Công Thương.


Tuy nhiên, tỷ lệ điện gió và điện mặt trời đang giảm và được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.


Tham khảo các dự báo quốc tế, PDP 8 ước tính giá điện gió trên bờ sẽ giảm từ 7,74 US cent / kWh trong giai đoạn trước năm 2025 xuống 6,35 US cent / kWh trong giai đoạn trước năm 2030 và thấp hơn nữa xuống 5,3 US cent / kWh. trước năm 2050.


Đối với điện mặt trời, giá sẽ giảm xuống còn 5,5 US cent / kWh trước năm 2030 và sau đó là 3,4 US cent / kWh trước năm 2050.


“Dự thảo mới nhất đã có những sửa đổi lớn hơn so với nhiều dự thảo trước đó, nhưng nó cần tính khả thi để thực hiện. Ví dụ, nếu giá không tốt thì khó có thể thu hút các nhà đầu tư tham gia vào các dự án điện mới. Ngược lại, EVN sẽ khó khăn nếu giá bán điện cho các hộ tiêu thụ điện không đủ bù đắp chi phí hoạt động. Do đó, vấn đề tỷ lệ điện phải được đặt lên hàng đầu để có sự cân đối về nhu cầu điện năng ”, ông Việt Anh, chuyên gia năng lượng cao cấp cho biết.


Nguồn: VIR

Comentários


bottom of page