top of page

Doanh nghiệp chứng khoán tận hưởng KQKD quý 3 khởi sắc

Trong bối cảnh thị trường sôi động và thanh khoản gia tăng, hầu hết các doanh nghiệp chứng khoán đều báo cáo kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý 3.


Hầu hết các doanh nghiệp chứng khoán đều báo cáo kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý 3
Hầu hết các doanh nghiệp chứng khoán đều báo cáo kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý 3

Kết quả kinh doanh quý III của các doanh nghiệp chứng khoán cho thấy doanh thu và lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động môi giới, tự doanh và cho vay.


Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) báo cáo tổng doanh thu quý III đạt hơn 540 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế tăng 37,7% so với cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 208 tỷ đồng.


Lý giải về việc lợi nhuận tăng trong quý 3, MBS cho biết giá trị giao dịch cổ phiếu trên toàn thị trường tăng mạnh giúp doanh thu môi giới chứng khoán tăng 62,6 tỷ đồng.


Lũy kế 9 tháng, doanh thu MBS giảm 18% xuống 1,27 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 515 tỷ đồng và 411 tỷ đồng, đều giảm khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2022.


Năm 2023, MBS đặt kế hoạch tổng doanh thu 2,7 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành khoảng 57% kế hoạch lợi nhuận năm.


CTCP Chứng khoán VIX (VIX) ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 143% trong quý 3, đạt 248 tỷ đồng. Doanh thu đạt 323 tỷ đồng, tăng 77%. Lũy kế 9 tháng, công ty chứng khoán này lãi trước thuế 964 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước.


Giải thích về mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3, Chứng khoán VIX cho biết quy mô giao dịch thị trường tăng lên khiến lợi nhuận từ hoạt động môi giới tăng 44,2%. Đồng thời, thu nhập cho vay và thu nhập tăng 154%.


Lợi nhuận trước thuế quý III của Chứng khoán Bảo Minh (BMS) tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022 nhờ doanh thu tự doanh, đạt 89 tỷ đồng, gần bằng cùng kỳ năm ngoái.


Công ty báo lãi sau thuế hơn 30 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.


Trong 9 tháng, BMS ghi nhận lãi sau thuế 128 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 16 tỷ đồng.


Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) báo doanh thu quý III đạt 163 tỷ đồng, tăng 12%.


Doanh thu môi giới cũng tăng 29%, ghi nhận 59 tỷ đồng. Ngược lại, thu nhập lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 23% so với cùng kỳ năm 2022.


Tổng chi phí hoạt động tăng 14% lên xấp xỉ 84 tỷ đồng.


Công ty báo lãi trước thuế hơn 49 tỷ đồng trong quý 3, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022.


Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Yuanta giảm 10% xuống còn 420 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 114 tỷ đồng và 90 tỷ đồng, giảm lần lượt 16% và 18% so với cùng kỳ năm 2022.


CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS) báo cáo lợi nhuận trước thuế quý 3/2023 tăng gần 353%, đạt 113 tỷ đồng.


Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu của VDS đạt 603,2 tỷ đồng, bằng 92,7% cùng kỳ năm 2022 và hoàn thành 68,9% kế hoạch năm 2023.


Chi phí của công ty giảm đáng kể, ghi nhận ở mức 283,4 tỷ đồng và chỉ bằng 37,2% cùng kỳ năm trước.


Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của VDS đạt 319,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 252,8 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 118,4% và 117,1% kế hoạch năm 2023.


Hầu hết các doanh nghiệp đều ghi nhận sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận nhưng cũng có những doanh nghiệp chứng khoán vẫn báo kết quả kinh doanh yếu kém hơn do quản lý chi phí kém hiệu quả.


CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) báo doanh thu quý III đạt gần 100 tỷ đồng, tăng 18,3% so với quý III/2022.


Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng cao đã đẩy tổng chi phí của Agriseco lên 60,5 tỷ đồng, tăng 29%. Điều này khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 26,7 tỷ đồng, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2022.


Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu đạt 271,6 tỷ đồng, gần như không đổi so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 112,4 tỷ đồng, tăng 10,2%.


(VNS)


コメント


bottom of page