top of page

Đề xuất gia hạn cắt giảm VAT cho đến nửa đầu năm 2024

TP HCM – Phó Thủ tướng Lê Minh Khai đã tán thành đề xuất của Bộ Tài chính về việc gia hạn giảm hai điểm phần trăm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho đến nửa đầu năm tới nhưng cần sự chấp thuận của Quốc hội.


Tại Công văn số 7866 của Văn phòng Chính phủ ngày 17/10 về đề xuất giảm thuế GTGT, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ hoàn thiện đề án trình Quốc hội thông qua.


Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất gia hạn cắt giảm thuế VAT từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/6/2024
Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất gia hạn cắt giảm thuế VAT từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/6/2024

Trước đó, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất gia hạn cắt giảm thuế VAT từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/6/2024.


Việc giảm thuế VAT hai điểm phần trăm sẽ áp dụng cho các loại hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất thuế GTGT 10%. Tuy nhiên, sẽ không áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ trong các lĩnh vực như viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, sản xuất kim loại, lọc dầu, khai khoáng, sản xuất hóa chất và hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.


Việc cắt giảm thuế VAT dự kiến sẽ làm giảm 25 nghìn tỷ đồng thu ngân sách nhà nước.


Năm 2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đề ra các biện pháp giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ, có hiệu lực từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.


Trước những bất ổn kinh tế trong nước và toàn cầu, Quốc hội đã khôi phục cắt giảm thuế VAT, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/12/2023.


Trong vòng ba tháng, từ tháng 7/2023 đến tháng 9/2023, các doanh nghiệp và người dân đã nhận được hỗ trợ tổng cộng 11.700 tỷ đồng nhờ cắt giảm thuế VAT hai điểm phần trăm.


(The Saigon Times)
Comments


bottom of page