top of page
< Back
PHAN GIA CONSTRUCTION TRADING SERVICE COMPANY LIMITED

Tên tiếng Việt

Mã số thuế

Thành lập

Ngành

Chủ sở hữu

Giám đốc

Kế toán

Doanh số 2021

Vốn (VND)

Quy mô lao động

Previous

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHAN GIA

2001342296

30 December 2020

F42990 - Construction of other civil engineering works

Phan Thanh Sơn

Phan Thanh Sơn

Phan Thanh Sơn

412,820,453

10,034,104,536

7

Next
Yêu cầu báo cáo cáo doanh nghiệp hoặc báo cáo tín dụng cho
PHAN GIA CONSTRUCTION TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
bottom of page