top of page
KOWIL VIETNAM FASHION JOINT STOCK COMPANY

Vietnamese name

Tax code

Establishment

Sector

Owner

Director

Accountant

Sales 2021 (VND)

Capital (VND)

Labor size

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG KOWIL VIỆT NAM

0103647864

30 March 2009

G4641 - Wholesale fabrics, readymade garments, shoes

Phạm Đình Đoàn

Phạm Đình Đoàn

Trần Minh Tuyết

214,713,052,802

42,075,100,000

50 - 200

Request company and credit report for
KOWIL VIETNAM FASHION JOINT STOCK COMPANY
bottom of page