top of page
GOLDEN PARTNERSHIP - DC JOINT STOCK COMPANY

Vietnamese name

Tax code

Establishment

Sector

Owner

Director

Accountant

Sales 2021 (VND)

Capital (VND)

Labor size

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC VÀNG - DC

0102635880

31 January 2008

C18110 - Printing

Đỗ Đăng Dũng

Đỗ Đăng Dũng

Phạm Thị Giang

34,823,085,440

22,000,000,000

10 - 30

Request company and credit report for
GOLDEN PARTNERSHIP - DC JOINT STOCK COMPANY
bottom of page