top of page
HANOI INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF COMMUNICATION TECHNOLOGY

Vietnamese name

Tax code

Establishment

Sector

Owner

Director

Accountant

Sales 2021 (VND)

Capital (VND)

Labor size

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI

0102172199

28 February 2007

M73100 - Advertisement

Đỗ Minh Khánh

Đỗ Minh Khánh

14,556,167,239

4,500,000,000

1 - 10

Request company and credit report for
HANOI INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF COMMUNICATION TECHNOLOGY
bottom of page