top of page
HANEL TRADING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Vietnamese name

Tax code

Establishment

Sector

Owner

Director

Accountant

Sales 2021 (VND)

Capital (VND)

Labor size

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI HANEL

0102056442

27 October 2006

G46900 - Wholesale synthetic

Lê Mạnh Hải

Lê Mạnh Hải

Trần Thị Liên Hương

40,044,468,898

23,688,400,000

1 - 10

Request company and credit report for
HANEL TRADING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
bottom of page