top of page
HOANG THIEN GROUP INDUSTRIAL TECHNICAL COMPANY LIMITED

Vietnamese name

Tax code

Establishment

Sector

Owner

Director

Accountant

Sales 2021 (VND)

Capital (VND)

Labor size

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HOÀNG THIÊN

0101574307

30 November 2004

C2821. - Producing agricultural and forestry machines

Nguyễn Chí Cương

Nguyễn Chí Cương

Trần Thị Thu Thủy

72,303,803,739

29,990,000,000

10 - 30

Request company and credit report for
HOANG THIEN GROUP INDUSTRIAL TECHNICAL COMPANY LIMITED
bottom of page