top of page
(Hàng năm) Gói dũ liệu tài chính năm của 30 ngân hàng thương mại tiêu biểu tại Việt Nam (2010-2022)

1. Danh sách các chỉ tiêu:

+ Chi tiết bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của từng ngân hàng

+ Bên cạnh đó, một số tỷ lệ (hoặc chỉ số) quan trọng trong hoạt động ngân hàng:

*** Cơ cấu danh mục cho vay

*** Chất lượng danh mục cho vay

*** Cơ cấu danh mục tiền gửi

*** Chi tiết danh mục đầu tư

*** Tài sản đảm bảo

*** Cơ cấu vốn & Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)

*** Nguồn thu nhập

*** Hiệu quả hoạt động (CASA, NIM, ROE, CIR...)

 

2. Danh sách 30 ngân hàng thương mại tại Việt Nam bao gồm:

 

LIST OF BANKSAbb. nameAN BINH JSCBABBankASIA COMMERCIAL JSBACBVIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENTAgribankBAC A JSCBBacA bankJSCB FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAMBIDVVIET CAPITAL JSCBVietcapital BankJSCB FOR INDUTRY AND TRADE OF VIETNAMVietinbankVIETNAM EXPORT IMPORT JSCBEximbankHO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JSCBHDBankKIEN LONG JSCBKienlong BankLIEN VIET POST JSCBLienViet Post BankMILITARY JSCBMBBankVIETNAM MARITIME JSCBMaritimebankNAM A JSCBNam A BankNATIONAL CITIZEN JSCBNCBORIENT JSCBOCBPETROLIMEX GROUP JSCBPGBVIETNAM PUBLIC JSCBPVcombankSAI GON JSCBSCBSAIGON BANK FOR INDUSTRY AND TRADESGBSAI GON - HA NOI JSCBSHBSOUTHEAST ASIA JSCBSeabankSAIGON THUONG TIN JSCBSacombankVIETNAM TECHNOLOGICAL AND JSCBTechcombankTIEN PHONG JSCBTPBankVIET A JSCBViet A BankVIETNAM THUONG TIN JSCBViet Tin bankJSCB FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAMVietcombankVIET NAM INTERNATIONAL JSCBVIBVIETNAM PROSPERITY JSCBVPBank

 

3. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu bạn cần chuỗi dữ liệu dài hơn.

 

(Hàng năm) Gói dũ liệu tài chính năm của 30 ngân hàng thương mại tiêu biểu tại Việt Nam (2010-2022)

99,00$Giá
 • 1. Báo cáo tài chính đầy đủ của 30 ngân hàng thương mại tại Việt Nam

  2. Chuỗi dữ liệu: Hàng năm

  3. Thời gian: 2010 - 2022

  4. Định dạng tệp: Excel

  5. Please refer to SAMPLE FILE

   

bottom of page