top of page
[VN/EN] Dữ liệu về các chỉ số kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai

Gói dữ liệu gồm các thông tin sau:

 • Dân số theo quận/huyện
 • Lao động & Việc làm
 • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
 • Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo ngành
 • Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
 • Sản lượng sản xuất công nghiệp
 • Giá trị xuất nhập khẩu của tỉnh
 • Tổng doanh số bán lẻ toàn tỉnh
 • Tổng mức đầu tư theo ngành và nguồn vốn
 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo ngành và quốc tịch
 • Thu ngân sách nhà nước
 • Chi ngân sách nhà nước

[VN/EN] Dữ liệu về các chỉ số kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai

$99.00Giá
 • 1. Tất cả các chỉ số kinh tế - xã hội chính của tỉnh

  2. Thời gian: 2010 - 2021

  3. Định dạng tệp: Excel

  4. Ngôn ngữ: VN/EN

  5. Vui lòng tham khảo file mẫu

bottom of page