top of page
[VN/EN] Dữ liệu về các chỉ số kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau

Gói dữ liệu bao gồm các thông tin sau:

  • Dân số theo quận/huyện
  • Lao động & Việc làm
  • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
  • Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo ngành
  • Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
  • Sản lượng sản xuất công nghiệp
  • Giá trị xuất nhập khẩu của tỉnh
  • Tổng doanh số bán lẻ toàn tỉnh
  • Tổng mức đầu tư theo ngành và nguồn vốn
  • Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo ngành và quốc tịch
  • Thu ngân sách nhà nước
  • Chi ngân sách nhà nước

[VN/EN] Dữ liệu về các chỉ số kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau

99,00$Giá
  • 1. Tất cả các chỉ số kinh tế - xã hội chính của tỉnh

    2. Thời gian: 2010 - 2021

    3. Định dạng tệp: Excel

    4. Ngôn ngữ: VN/EN

    5. Vui lòng tham khảo file mẫu

bottom of page