top of page
[VI] BÁO CÁO VĨ MÔ_ĐIỂM TIN NGÀNH - SỐ THÁNG 06/2024

TÓM TẮT

 

Tình hình kinh tế trong nước tiếp tục xu hướng tích cực dần lên (về sức mua, sản xuất, xuất khẩu, và thu hút FDI), mặc dù vẫn chưa nhiều đột phá so với tháng trước. Ngoài ra, trong tháng 5, kinh tế trong nước có một số diễn biến chính đáng lưu ý và cần theo dõi:

 • Tính đến ngày 11/05, giá vàng trong nước liên tục tăng mạnh và chênh lệch lớn với giá vàng thế giới. 
 • Tỷ giá USD/VNĐ đi ngang.
 • Nhiều NHTM tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm.
 • Tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm,...

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. TỔNG QUAN CÁC CHỈ TIÊU VĨ MÔ

 

C. KINH TẾ VĨ MÔ

 • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) & Diễn biến giá 1 số mặt hàng thiết yếu

 • Tình hình sản xuất trong nước

 • Quy mô tiêu dùng trong nước

 • Xuất nhập khẩu

 • Đầu tư (Đầu tư của khu vực nhà nước, tư nhân & FDI)

 • Tình hình đăng ký doanh nghiệp

 • Ngân sách Nhà nước

 

D. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 • Hệ thống tín dụng

 • Trái phiếu Chính phủ

 • Trái phiếu Doanh nghiệp

 • Thị trường cổ phiếu

 

E. TÌNH HÌNH MỘT SỐ NGÀNH

 • Du lịch

 • Vận tải & Logistics

 • Hàng không

 • Thép

 • Xi măng

 • Dệt may & Da giày

 • Phân bón

 • Thức ăn chăn nuôi

 • Thủy sản

 • Cao su

 • Nông sản

 

F. DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA

 • Các cặp tỷ giá

 • Giá dầu thô & một số loại hàng hóa

 • Giá cước vận tải quốc tế

[VI] BÁO CÁO VĨ MÔ_ĐIỂM TIN NGÀNH - SỐ THÁNG 06/2024

99,00$Giá
 • Số trang:                    52 trang

  Format:                      PDF

  Ngày phát hành:      20/06/2024

bottom of page