top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH THÉP - SỐ THÁNG 11/2023

TÓM TẮT

 

Một số điểm chính của ngành trong tháng 10/2023: 

 • Giá các loại nguyên liệu và thép thành phẩm chững lại/hoặc giảm trong nửa đầu tháng 10, và tăng mạnh trở lại từ giữa tháng 10 đến nay. 

 • Giá nhiều thương hiệu thép trong nước tăng khoảng 150-410 nghìn đồng/tấn vào ngày 21/11/2023, kể từ sau lần giảm cuối cùng vào ngày 06/09/2023 và đi ngang trong hơn 2 tháng qua. 

 • Tình hình sản xuất và tiêu thụ toàn ngành trong tháng 10 tiếp tục cải thiện, nhưng chỉ ở mức tương đối.

 

Trong tháng 10/2023, sản xuất toàn ngành tăng 8.7% so với tháng trước và tăng 12.1% so với cùng kỳ. Tiêu thụ nội địa tích cực, nhưng yếu hơn tháng trước. Xuất khẩu tăng 71.5% so với cùng kỳ. Mức sản lượng này nhìn chung tích cực, nhưng cần lưu ý, mức tăng cao này cũng một phần do mức nền của cùng kỳ thấp.

 

Triển vọng: Tình hình tiêu thụ được kỳ vọng sẽ tích cực hơn trong gần 2 tháng còn lại của năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp trong ngành vẫn còn nhiều khó khăn do sức tiêu thụ/bán hàng vẫn yếu, áp lực chi phí đầu vào tăng (giá nguyên vật liệu và giá điện).

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. NGUỒN CUNG THÉP THÔ THÉP THẾ GIỚI 10T/2023

 

C. DIỄN BIẾN GIÁ THÉP THẾ GIỚI & TRONG NƯỚC

     Giá thép thế giới

 • Giá than cốc (FOB)

 • Giá quặng sắt

 • Giá HRC

 • Giá thép thanh

 • Giá thép xây dựng

 

     Giá thép trong nước

 • Tương quan giá một số loại thép trong nước và xu hướng giá HRC thế giới

 • Tham khảo diễn biến Giá & so sánh Giá thép cuộn D6 CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 của một số thương hiệu thép trong nước

 

D. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THÉP TRONG NƯỚC 

 • Tổng quan Sản xuất – Tiêu thụ thép trong nước
 • Tình hình sản xuất từng nhóm thép giai đoạn 10T/2019 – 10T/2023 và theo tháng
 • Tình hình tiêu thụ thép cả nước & của các DN thành viên VSA (10T/2019 - 10T/2023) và theo tháng
 • Tình hình xuất khẩu toàn ngành T10/2023 và 10T/2023 
 • Tình hình nhập khẩu toàn ngành T10/2023 và 10T/2023

[VI] BÁO CÁO NGÀNH THÉP - SỐ THÁNG 11/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   30 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/11/2023

bottom of page