top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH THÉP - SỐ THÁNG 06/2024

TÓM TẮT

 

Hoạt động kinh doanh ngành thép trong tháng 5 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là nhu cầu nội địa có chuyển biến rõ nét hơn. Cụ thể, sản lượng sản xuất trong tháng 5 đạt mức kỷ lục với gần 4.9 triệu tấn. Sản lượng xuất khẩu tiếp tục tăng nhẹ so với tháng trước. Sản lượng tiêu thụ nội địa tăng mạnh 34% so với cùng kỳ.

 

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, sản lượng xuất khẩu thép tăng gần 26% so với cùng kỳ. Tiêu thụ nội địa tăng 15% so với cùng kỳ.  Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là mức tăng dựa trên mức nền thấp của cùng kỳ.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG


B. NGUỒN CUNG THÉP THÔ THẾ GIỚI 


C. DIỄN BIẾN GIÁ THÉP THẾ GIỚI & TRONG NƯỚC 


D. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THÉP TRONG NƯỚC

 • Tổng quan Sản xuất – Tiêu thụ thép trong nước

 • Tình hình sản xuất từng nhóm thép

 • Tình hình tiêu thụ thép cả nước & của các DN thành viên VSA 

 • Tình hình xuất khẩu toàn ngành 

 • Tình hình nhập khẩu toàn ngành

[VI] BÁO CÁO NGÀNH THÉP - SỐ THÁNG 06/2024

29,00$Giá
 • Số trang:                   32 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/06/2024

bottom of page