top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 11/2023

TÓM TẮT

 

Tiêu điểm chính của ngành thủy sản trong tháng 10/2023 là: Tình hình xuất khẩu trong tháng tiếp tục cải thiện, nhưng vẫn ở mức thấp so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu các loại cá tăng tốt, nhưng tôm thẻ chân trắng (mặt hàng chủ lực của ngành tôm) kém tích cực. Nguồn cung cá tra vẫn tích cực trong khi nguồn cung tôm đang bắt đầu giảm, đặc biệt là tôm sú. Giá xuất khẩu tôm vẫn ở mức thấp, giá xuất khẩu cá tra tiếp tục giảm.

 

Tháng 10/2023, xuất khẩu toàn ngành thủy sản tiếp tục phục hồi trong tháng. Cụ thể, giá trị xuất khẩu toàn ngành trong tháng tăng 3.4% so với tháng trước, nhưng vẫn giảm 6.8% so với cùng kỳ. So với tháng trước, xuất khẩu cá tra và cá ngừ tăng tốt 4%-6%, trong khi xuất khẩu tôm, mực & bạch tuộc giảm thêm 2%-3%.

 

Mức tăng có được trong tháng, nhờ nhu cầu tích cực từ các thị trường ASEAN, Trung Quốc và CPTPP (đối với mặt hàng cá tra và tôm), Nhật Bản (cá ngừ)... Ngoài ra, các DN thủy sản nói chung cũng đang khai thác thêm 1 số thị trường tiềm năng ở Châu Phi và Trung Đông.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 10T/2023

     Tình hình nguồn cung thủy sản trong nước 10T/2019 – 10T/2023

     Diễn biến giá cá/tôm nguyên liệu trong nước 10T/2023

     Nguồn cung thủy sản nhập khẩu 10T/2021 – 10T/2023 

     Cán cân thương mại toàn ngành 10T/2021 – 10T/2023

     Tình hình xuất khẩu giai đoạn 10T/2019 – 10T/2023 

  • Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 
  • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 
  • Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn

     Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 10T/2023

     Diễn biến tình hình xuất khẩu 1 số DN xuất khẩu thủy sản theo tháng

 

C. CHI TIẾT NGÀNH TÔM 

 

D. CHI TIẾT NGÀNH CÁ TRA

[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 11/2023

29,00$Giá
  • Số trang:                   32 trang

    Format:                     PDF

    Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

    Ngày phát hành:       20/11/2023

bottom of page