top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 06/2024

TÓM TẮT

 

Trong tháng 5, giá trị xuất khẩu thủy sản tăng so với cùng kỳ và tăng ở nhiều thị trường. Đặc biệt, thị trường EU tăng trưởng cao nhất. Giá xuất khẩu cá tra/tôm nhìn chung vẫn ở mức cao hơn so với cuối năm 2023. Giá cá tra/ tôm nguyên liệu trong tháng đi ngang/giảm.

 

Xét về mặt hàng, xuất khẩu thủy sản tiếp tục xu hướng tăng dần ở hầu hết các mặt hàng chủ lực. Trong đó, xuất khẩu cá ngừ tăng tích cực nhất. Cá tra, mực&bạch tuộc tăng 5-9% so với cùng kỳ. Riêng đối với mặt hàng tôm, giá trị xuất khẩu tăng khá so với tháng trước nhưng lại thấp hơn so với tháng cùng kỳ. 

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. NGUỒN CUNG THỦY SẢN

 • Tình hình nguồn cung thủy sản trong nước

 • Sản lượng thu hoạch từng loại thủy sản

 • Diễn biến giá cá/tôm nguyên liệu trong nước 

 • Thị trường cung cấp thủy sản cho Việt Nam

 

C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Giá trị xuất khẩu toàn ngành 

 • Cán cân thương mại toàn ngành

 • Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu

 • Diễn biến các thị trường xuất khẩu chính

 • Nhu cầu nhập khẩu thủy sản của một số quốc gia

 • Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản

 • Diễn biến tình hình xuất khẩu 1 số DN xuất khẩu thủy sản

 

D. CHI TIẾT NGÀNH TÔM 

 

E. CHI TIẾT NGÀNH CÁ TRA

[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 06/2024

29,00$Giá
 • Số trang:                   34 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/06/2024

bottom of page