top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 06/2023

TÓM TẮT

 

Nguồn cung thủy sản trong nước nói chung tiếp tục tăng nhẹ 1.7 - 2.2% so với cùng kỳ tùy loại, và so với tháng trước tăng 4-7%. Riêng sản lượng tôm thu hoạch trong tháng 05 chững lại sau khi tăng khá trong tháng 04. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản đạt 3.42 triệu tấn, tăng nhẹ 1.4% so với cùng kỳ 2022.

 

Tình hình xuất khẩu thủy sản trong tháng cũng có sự cải thiện so với tháng trước ở hầu hết các mặt hàng. Đáng chú ý, giá trị xuất sang Top 4 thị trường lớn nhất (Nhật, US, Trung Quốc, EU) đều tăng trên 10% so với tháng trước, ngoại trừ Australia và Anh.

 

Tuy vậy, so cùng kỳ, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản trong tháng 05 vẫn khá thấp, và giá trị xuất sang US và EU trong tháng vẫn giảm sâu 37 - 44% so với cùng kỳ 2022. Do đó, lũy kế 5T/2023, xuất khẩu thủy sản đạt 3.38 tỷ USD, vẫn giảm 27.9% so với cùng kỳ, và giảm ở hầu hết các mặt hàng (ngoại trừ cá khô và cá đóng hộp tăng trưởng khả quan).

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 5T/2023

 • Tình hình nguồn cung thủy sản trong nước 5T/2019 – 5T/2023
 • Tình hình xuất khẩu giai đoạn 5T/2019 – 5T/2023 & Diễn biến qua từng tháng
 • Cán cân thương mại toàn ngành 5T/2019 – 5T/2023 
 • Thị trường cung cấp Thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam 5T/2023
 • Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 5T/2023
 • Tổng quan diễn biến từng ngành hàng 5T/2023 & theo tháng 
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 5T/2023 & Diễn biến qua từng tháng
 • Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 5T/2023

 

C. CHI TIẾT NGÀNH TÔM 

 • Tình hình nguồn cung tôm nguyên liệu trong nước 5T/2023
 • Diễn biến giá tôm nguyên liệu
 • Tình hình xuất khẩu 5T/2023

 

D. CHI TIẾT NGÀNH CÁ TRA

 • Tình hình nguồn cung cá tra nguyên liệu trong nước 5T/2023
 • Diễn biến giá cá tra nguyên liệu
 • Tình hình xuất khẩu 5T/2023

[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 06/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   30 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/06/2023

bottom of page