top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 07/2023

TÓM TẮT

 

Xuất khẩu toàn ngành thủy sản trong Q2 có cải thiện đáng kể so với Q1, nhờ sự phục hồi của một số thị trường và nguồn cung nguyên liệu trong nước dồi dào. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của hoạt động chế biến xuất khẩu có cải thiện nhờ giá nguyên liệu giảm trong khi giá xuất khẩu bình quân Q2 cao hơn Q1. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu toàn ngành vẫn chỉ mới bằng 73%.

 

Sự cải thiện trong Q2, chủ yếu nhờ giá trị xuất khẩu của mặt hàng tôm. So với quý trước, xuất khẩu tôm sang hầu hết các thị trường đều tăng (đặc biệt US và Trung Quốc, ngoại trừ EU không có nhiều cải thiện). Đối với mặt hàng cá tra, trái với những kỳ vọng hồi đầu năm, cá tra phục hồi chậm so với các mặt hàng khác. Giá trị xuất khẩu cá tra trong Q2 chỉ tăng 6.8% so với quý trước và vẫn giảm gần 42% so với cùng kỳ.

 

Xuất khẩu thủy sản được dự báo sẽ phục hồi dần, và nửa cuối năm sẽ tích cực hơn đầu năm nhưng khó có sự bứt phá đột biến.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 6T/2023

     Tình hình nguồn cung thủy sản trong nước 6T/2019 – 6T/2023

     Diễn biến giá cá/tôm nguyên liệu trong nước 6T/2023

     Nguồn cung thủy sản nhập khẩu 6T/2021 – 6T/2023 

     Cán cân thương mại toàn ngành 6T/2021 – 6T/2023

     Tình hình xuất khẩu giai đoạn 6T/2022 – 6T/2023 

  • Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 
  • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 
  • Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn

 

     Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 6T/2023

     Diễn biến tình hình xuất khẩu 1 số DN xuất khẩu thủy sản theo quý

 

C. CHI TIẾT NGÀNH TÔM 

 

D. CHI TIẾT NGÀNH CÁ TRA

[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 07/2023

$39.00Giá
  • Số trang:                   30 trang

    Format:                     PDF

    Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

    Ngày phát hành:       20/07/2023

bottom of page