top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 12/2023

TÓM TẮT


Tiêu điểm chính của ngành thủy sản trong tháng 11/2023 là: Tình hình xuất khẩu thực tế trong tháng kém tích cực hơn so với kỳ vọng. Giá xuất khẩu tôm và cá tra vẫn ở mức thấp. Giá cá tra và giá tôm sú nguyên liệu tiếp tục giảm trong tháng do nguồn cung dồi dào, trong khi nhu cầu thu mua xuất khẩu vẫn yếu. Riêng giá tôm chân trắng đi ngang do nguồn cung có dấu hiệu hạn chế dần trong 2 tháng qua.


Cụ thể, trong tháng 11/2023, giá trị xuất khẩu toàn ngành chỉ đạt 790 triệu USD, giảm 6.1% so với tháng trước và tương đương với cùng kỳ năm trước (trong khi mức nền của cùng kỳ đã khá thấp). Nhu cầu các loại thủy sản ở hầu hết các thị trường tương đối yếu. Đặc biệt giá trị xuất sang US, Trung Quốc và ASEAN giảm đáng kể so với tháng trước.


Xét về mặt hàng, thì chỉ có xuất khẩu cá ngừ tương đối tích cực (tăng 3.7% so với tháng trước và tăng 22.9% so với cùng kỳ năm 2022) nhờ các thị trường như EU, Thái Lan, Israel, Mexico, Hàn Quốc, Philippines.


MỤC LỤC


A. NHẬN ĐỊNH CHUNG


B. TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 11T/2023

     Tình hình nguồn cung thủy sản trong nước 11T/2019 – 11T/2023

     Diễn biến giá cá/tôm nguyên liệu trong nước 11T/2023

     Nguồn cung thủy sản nhập khẩu 11T/2021 – 11T/2023 

     Cán cân thương mại toàn ngành 11T/2021 – 11T/2023

     Tình hình xuất khẩu giai đoạn 11T/2019 – 11T/2023 

  • Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 
  • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 
  • Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn

     Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 11T/2023

     Diễn biến tình hình xuất khẩu 1 số DN xuất khẩu thủy sản theo tháng


C. CHI TIẾT NGÀNH TÔM 


D. CHI TIẾT NGÀNH CÁ TRA

[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 12/2023

29,00$Giá
  • Số trang:                   31 trang

    Format:                     PDF

    Chuỗi dữ liệu:           13 tháng gần nhất

    Ngày phát hành:       20/12/2023

bottom of page