top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 04/2024

TÓM TẮT

 

Xuất khẩu thủy sản có tín hiệu khởi sắc nhưng mức tăng vẫn chậm. Sự tăng trưởng trong quý là nhờ vào nhu cầu tăng tích cực của một số thị trường chính như US, Trung Quốc và Australia. Ngoài ra, thị phần thủy sản Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của US và Hàn Quốc trong 2T-2024 đều tăng đáng kể.

 

So với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu tôm và cá ngừ ghi nhận mức tăng tích cực hơn; mực & bạch tuộc tăng yếu, ngoại trừ cá tra vẫn giảm 2.5%.

 

Giá xuất khẩu bình quân một số mặt hàng thủy sản trong quý có nhích hơn so với cuối năm 2023 nhưng vẫn là mức thấp.

 

Triển vọng: Xuất khẩu thủy sản VN kỳ vọng tiếp tục cải thiện trong thời gian tới, nhưng đà phục hồi có thể không mạnh. Kỳ vọng sau các Hội chợ thủy sản Quốc tế tại US, EU, Nhật Bản, lượng đơn đặt hàng cho các DN sẽ sáng hơn và giá xuất sẽ tốt dần lên. Nhưng mức độ phục hồi có thể bị cản trở bởi sức cầu của các thị trường như US, EU, ASEAN vẫn yếu, đặc biệt là sức ép cạnh tranh về giá giữa các quốc gia xuất khẩu rất lớn.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. NGUỒN CUNG THỦY SẢN

 • Tình hình nguồn cung thủy sản trong nước

 • Sản lượng thu hoạch từng loại thủy sản

 • Diễn biến giá cá/tôm nguyên liệu trong nước 

 • Thị trường cung cấp thủy sản cho Việt Nam

 

C. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Giá trị xuất khẩu toàn ngành 

 • Cán cân thương mại toàn ngành

 • Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 

 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu

 • Diễn biến các thị trường xuất khẩu chính

 • Nhu cầu nhập khẩu thủy sản của một số quốc gia

 • Top doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản

 • Diễn biến tình hình xuất khẩu một số DN xuất khẩu thủy sản

 

D. CHI TIẾT NGÀNH TÔM 

 

E. CHI TIẾT NGÀNH CÁ TRA

[VI] BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN - SỐ THÁNG 04/2024

39,00$Giá
 • Số trang:                   33 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/04/2024

bottom of page