top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 05/2024

TÓM TẮT

 

Tính chung 4 tháng đầu năm, xuất khẩu cao su tích cực với sản lượng đạt 488 nghìn tấn. Trong đó, sản lượng xuất sang các thị trường ngoài Trung Quốc đều tăng mạnh, đặc biệt là Ấn Độ, EU.

 

Riêng trong tháng, xuất khẩu chững lại. Mặc dù biết rằng đây là tháng thường có sản lượng mủ cạo thấp nhất trong năm; nhưng so với cùng kỳ năm trước, sản lượng xuất khẩu cũng giảm.

 

Sự chững lại trong tháng, chủ yếu do sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp tục giảm sâu, trong khi sản lượng xuất sang EU và Ấn Độ sụt giảm mạnh so với tháng trước.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG


B. DIỄN BIẾN GIÁ CAO SU

 

C. ĐIỂM TIN NGUỒN CUNG CAO SU THẾ GIỚI


D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Sản lượng & giá trị xuất khẩu cao su

 • Giá xuất khẩu cao su bình quân

 • Các thị trường xuất khẩu lớn

 • Tình hình xuất khẩu từng loại cao su

 • Thị phần cao su VN tại 1 số thị trường

 

E. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

 • Sản lượng & giá trị nhập khẩu cao su

 • Giá nhập khẩu cao su bình quân

 • Các thị trường nhập khẩu lớn

[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 05/2024

29,00$Giá
 • Số trang:                   28 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/05/2024

bottom of page