top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 06/2024

TÓM TẮT

 

Trong tháng 5, mặc dù giá cao su xuất khẩu có diễn biến thuận lợi, nhưng điểm đáng chú ý là sản lượng xuất khẩu giảm mạnh tháng thứ 2 liên tiếp. Trong đó, giảm mạnh nhất là lượng xuất đi Trung Quốc.

 

Tính chung 5T-2024, sản lượng cao su xuất khẩu đã quay đầu giảm so với cùng kỳ. Trong đó, lượng xuất sang Trung Quốc giảm sâu hơn, trong khi các thị trường khác vẫn tăng trưởng dương.

 

Mặt khác, triển vọng về nhu cầu tiêu thụ cao su tại Trung Quốc có thể bị tác động ít nhiều sau động thái tăng thuế nhập khẩu mới đây của Mỹ và EU lên xe điện Trung Quốc. Điều này tác động đến triển vọng xuất khẩu cao su VN sang thị trường này.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG


B. DIỄN BIẾN GIÁ CAO SU

 

C. ĐIỂM TIN NGUỒN CUNG CAO SU THẾ GIỚI


D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Sản lượng & giá trị xuất khẩu cao su

 • Giá xuất khẩu cao su bình quân

 • Các thị trường xuất khẩu lớn

 • Tình hình xuất khẩu từng loại cao su

 • Thị phần cao su VN tại 1 số thị trường

 • Top doanh nghiệp xuất khẩu

 

E. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

 • Sản lượng & giá trị nhập khẩu cao su

 • Giá nhập khẩu cao su bình quân

 • Các thị trường nhập khẩu lớn

[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 06/2024

29,00$Giá
 • Số trang:                   32 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/06/2024

bottom of page