top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 07/2023

TÓM TẮT

 

Trong  Q2/2023, xuất khẩu cao su Việt Nam tích cực hơn quý trước về lượng. Lực đỡ cho xuất khẩu cao su Việt Nam trong Q2 chủ yếu nhờ Trung Quốc vẫn duy trì tích cực, và sự bật tăng mạnh so với quý trước của thị trường Ấn Độ, Hàn Quốc, US, Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Tuy nhiên, lũy kế 6T/2023, sản lượng xuất khẩu vẫn giảm 2.75%, giá trị xuất khẩu giảm 23% và giá xuất khẩu bình quân giảm đến 20.8% so với năm trước. Ngoại trừ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga, nhu cầu của các thị trường khác vẫn yếu, giảm mạnh so với 1H-2022. 

 

Sản lượng xuất khẩu toàn ngành trong Q3 được dự kiến sẽ tăng 70% so với Q2 và tăng 7%-10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá cao su được dự báo ổn định ở mức thấp và khó có thể bứt phá mạnh, do nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn vẫn yếu.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG 

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ CAO SU THẾ GIỚI

 

C. ĐIỂM TIN NGUỒN CUNG CAO SU THẾ GIỚI

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU 6T/2023

 • Tổng quan xuất khẩu

 • Thị trường xuất khẩu

 • Diễn biến xuất khẩu cao su Việt Nam qua từng thị trường

 • Nhu cầu nhập khẩu của 1 số thị trường & Thị phần của cao su VN

 • Cơ cấu chủng loại xuất khẩu 

 

E. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU 6T/2023

 

F. DOANH SỐ CỦA TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CAO SU 5T/2023

 

G. THÔNG TIN MỘT SỐ ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LỚN TRONG T05/2023

[VI] BÁO CÁO NGÀNH CAO SU - SỐ THÁNG 07/2023

39,00$Giá
 • Số trang:                   20 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/07/2023

bottom of page