top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 11/2023

TÓM TẮT

 

Xuất khẩu phân bón trong tháng 10 tiếp tục yếu, giảm 21.3% so với cùng kỳ, mặc dù có tăng so với tháng trước. Mức tăng trong tháng có được là nhờ lượng xuất sang Malaysia và Hàn Quốc tăng đột biến, trong khi lượng xuất sang các thị trường khác vẫn giảm mạnh.

 

Tuy nhiên trong tháng, nhu cầu phân bón trong nước tăng do đang bước vào giai đoạn gieo sạ Đông Xuân. Nhưng mức tăng vẫn chưa nhiều. 

 

Triển vọng giá phân bón: Theo Vietdata, giá phân bón thế giới khó có thể tăng cao, nhưng cũng khó có thể giảm sâu do các yếu tố tác động ngược chiều. Lượng xuất khẩu phân bón VN khó tăng mạnh trong thời gian còn lại của năm 2023, do nhu cầu toàn cầu yếu. Nhưng xuất khẩu Việt Nam có thể có cơ hội, nếu biết nắm bắt các đơn hàng dịch chuyển từ các bạn hàng truyền thống của phân bón Trung Quốc (đặc biệt thị trường Hàn Quốc).

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG 

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI & GIÁ BÁN NỘI ĐỊA

 

C. DIỄN BIẾN GIÁ PHÂN BÓN NHẬP KHẨU BÌNH QUÂN

 

D. TỔNG QUAN NGUỒN CUNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC & NHẬP KHẨU 10T/2023

 • Tình hình sản xuất từng loại phân
 • Cơ cấu loại phân nhập khẩu
 • Tình hình nhập khẩu từng loại phân 
 • Cơ cấu thị trường (nguồn) nhập khẩu

 

E. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU KHẨU 10T/2023

 • Tình hình xuất khẩu
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 
 • Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn

 

F. TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU PHÂN BÓN 10T/2023

 

G. DIỄN BIẾN XUẤT KHẨU & GIÁ XUẤT BÌNH QUÂN CỦA 1 SỐ DN LỚN

[VI] BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 11/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   24 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/11/2023

bottom of page