top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 06/2023

TÓM TẮT

 

Tháng 05/2023, cả xuất khẩu và tiêu thụ trong nước tiếp tục cải thiện. Theo đó, sản xuất và nhập khẩu đều tăng khá. Sản lượng xuất khẩu trong tháng đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2022 đến nay. Sức tiêu thụ trong nước cũng cải thiện do vào vụ gieo cấy lúa hè thu.

 

Tuy vậy, nhìn chung toàn ngành vẫn khó do mặt bằng giá bán & xuất thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, việc tăng giá điện bán lẻ bình quân vừa qua cũng phần nào gây thêm thách thức chi phí cho các doanh nghiệp.

 

Lũy kế 5T/2023, sản lượng sản xuất và xuất khẩu đều giảm so với cùng kỳ. Để vượt qua khó khăn, các thương hiệu lớn đang cố giữ thị phần trong nước và tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ PHÂN BÓN

 • Diễn biến giá phân URE/ DAP thế giới
 • Diễn biến giá phân nhập khẩu
 • Diễn biến giá bán các loại phân trong nước

 

C. TỔNG QUAN CUNG CẦU PHÂN BÓN VIỆT NAM 5T/2023

 

D. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

 • Tổng sản lượng sản xuất 5T/2023 & T05/2023
 • Sản lượng sản xuất NPK, Ure, DAP, Phân Lân 5T (2019 – 2023)
 • Sản lượng sản xuất NPK, Ure, DAP, Phân Lân theo tháng

 

E. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

 • Tổng sản lượng nhập khẩu 5T (2019 – 2023)
 • Sản lượng nhập khẩu từng loại phân 5T (2019 – 2023)
 • Sản lượng nhập khẩu từng loại phân theo tháng
 • Cơ cấu nguồn nhập khẩu 5T/2023
 • Tình hình 1 số thị trường nhập khẩu lớn 5T (2019 – 2023)

 

F. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Tổng sản lượng, giá trị xuất khẩu 5T (2019 – 2023)
 • Diễn biến giá xuất khẩu bình quân theo tháng
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 5T/2023
 • Tình hình 1 số thị trường xuất khẩu lớn 5T (2019 – 2023)

 

G. TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU

[VI] BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 06/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   24 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/06/2023

bottom of page