top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 07/2023

TÓM TẮT

 

Trong Q2/2023, xuất khẩu toàn ngành vẫn ảm đạm, sản lượng xuất khẩu giảm nhẹ so với Q1 và giảm 24% so với cùng kỳ 2022. Nhìn chung nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu đều yếu. Lực đỡ cho xuất khẩu chủ yếu đến từ thị trường Campuchia. Sản lượng xuất khẩu sang thị trường này tăng 76% so với Q1 và tăng 11% so với cùng kỳ, chiếm hơn 36% tổng sản lượng xuất khẩu toàn ngành.

 

Ngược với xuất khẩu, nhu cầu phân bón trong nước trong Q2 tích cực hơn do vào vụ gieo cấy lúa hè thu. Nhờ tình hình tiêu thụ trong nước tích cực hơn, công suất các nhà máy được chạy ở mức cao, và sản lượng nhập khẩu cũng tăng đáng kể.

 

Dự báo trong Q3: Triển vọng xuất khẩu vẫn chưa có tín hiệu khởi sắc hơn. Nguyên nhân một phần do nguồn cung phân bón toàn cầu tăng lên từ khi Trung Quốc mở cửa.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG 

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI & GIÁ BÁN NỘI ĐỊA

 

C. TỔNG QUAN NGUỒN CUNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC & NHẬP KHẨU Q2& 6T/2023

 • Tình hình sản xuất từng loại phân
 • Cơ cấu loại phân nhập khẩu
 • Tình hình nhập khẩu từng loại phân 
 • Cơ cấu thị trường (nguồn) nhập khẩu

 

D. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU KHẨU Q2& 6T/2023

 • Tình hình xuất khẩu
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu 
 • Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn

 

E. DOANH SỐ CỦA TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU PHÂN BÓN 6T/2023

[VI] BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 07/2023

39,00$Giá
 • Số trang:                   22 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/07/2023

bottom of page