top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 12/2023

TÓM TẮT

 

Trong tháng 11/2023, giá các loại phân bón nội địa hầu như không thay đổi so với tháng trước. Ngoại trừ Ure, trong tháng có 2 lần giảm giá với mức giảm tổng cộng 1,400 đồng/kg.

 

Xuất khẩu phân bón trong tháng 11/2023 tiếp tục yếu, chỉ đạt 84.2 nghìn tấn. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 09/2021. Lượng xuất trong tháng xuống thấp do xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật, Lào, Philipine giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

 

Tuy nhiên, nhu cầu phân bón trong nước tăng cao, do vào kỳ xuống giống cho vụ lúa thu đông, và chăm bón cây/hoa quả... cho mùa lễ hội Tết sắp tới. Do đó, sản xuất trong tháng tăng khá so với cùng kỳ.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG 

 

B. DIỄN BIẾN GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI & GIÁ BÁN NỘI ĐỊA

 

C. DIỄN BIẾN GIÁ PHÂN BÓN NHẬP KHẨU BÌNH QUÂN

 

D. TỔNG QUAN NGUỒN CUNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC & NHẬP KHẨU 11T/2023

 • Tình hình sản xuất từng loại phân
 • Cơ cấu loại phân nhập khẩu
 • Tình hình nhập khẩu từng loại phân
 • Cơ cấu thị trường (nguồn) nhập khẩu

 

E. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU 11T/2023

 • Tình hình xuất khẩu
 • Cơ cấu thị trường xuất khẩu
 • Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn

 

F. TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU PHÂN BÓN 11T/2023

 

G. DIỄN BIẾN XUẤT KHẨU & GIÁ XUẤT BÌNH QUÂN CỦA 1 SỐ DN LỚN

[VI] BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 12/2023

29,00$Giá
 • Số trang:                   24 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/12/2023

bottom of page