top of page
[VI] BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 04/2024

TÓM TẮT

 

Trong Q1-2024, tình hình sản xuất và xuất khẩu toàn ngành nhìn chung tích cực. So với cùng kỳ, sản lượng sản xuất phân lân tăng 22.2%, NPK tăng 23%, Ure tăng 14%, DAP tăng 25.8%; Sản lượng xuất khẩu đạt 500 nghìn tấn, tăng 23.3%.

 

Tuy nhiên, đối với thị trường nội địa, các DN trong nước gặp khó trong bối cảnh thị trường bão hòa và phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Sản lượng nhập khẩu Q1 tăng mạnh 83% so với cùng kỳ.


Triển vọng: Tình hình xuất khẩu được cho là vẫn tích cực nhờ hưởng lợi từ các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc và Nga. Đồng thời, tại khu vực Trung Đông, Chính phủ Ai Cập vẫn duy trì vô thời hạn việc giảm 30% lượng khí cho sản xuất phân Ure.

 

MỤC LỤC

 

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG


B. DIỄN BIẾN GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI & GIÁ BÁN NỘI ĐỊA


C. DIỄN BIẾN GIÁ PHÂN BÓN NHẬP KHẨU BÌNH QUÂN 


D. TỔNG QUAN NGUỒN CUNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC & NHẬP KHẨU 

 • Tình hình sản xuất trong nước & nhập khẩu

 • Tình hình sản xuất từng loại phân

 • Tình hình nhập khẩu từng loại phân

 • Diễn biến thị trường nhập khẩu


E. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 • Tình hình xuất khẩu

 • Diễn biến các thị trường xuất khẩu lớn


F. TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU PHÂN BÓN 


G. DIỄN BIẾN XUẤT KHẨU CỦA MỘT SỐ DN LỚN

[VI] BÁO CÁO NGÀNH PHÂN BÓN - SỐ THÁNG 04/2024

39,00$Giá
 • Số trang:                   26 trang

  Format:                     PDF

  Chuỗi dữ liệu:            13 tháng gần nhất

  Ngày phát hành:       20/04/2024

bottom of page